Ustavení nového správce konkursní podstaty

usnes21