Monthly Archives: Říjen 2012

3.10.2012

Konkursní řízení trvá již více než devět let

Konkurs na Union banku, a.s., „v likvidaci“ prohlásil Krajský soud v Ostravě dne 29.5.2003, tzn. že konkursní řízení probíhá již devět let. Nelze se tudíž příliš podivovat nad skutečností, že správce konkursní podstaty vnímá z písemných, e-mailových i telefonických dotazů některých věřitelů jejich rozhořčení nad délkou trvání konkursního řízení. Dnes je již zřejmé, že zákonodárci,… Celý článek »