Správce konkursní podstaty

skpMgr. Lukáš Raida
(do funkce byl jmenován 19. srpna 2005. Od prohlášení konkursu 29. května 2003 do 19. srpna 2005 vykonávala funkci správkyně konkursní podstaty Ing. Michaela Huserová).

Narozen 7. dubna 1975 v Ostravě.

Vzdělání:
1993 – 1994 Vysoká škola báňská v Ostravě, fakulta elektrotechnická (1 ročník)
1994 – 1999 Masarykova universita v Brně, fakulta právnická (1999 – státní magisterská zkouška)

Profesionální praxe:
1999 – 2002 Praxe advokátního koncipienta (2002 – advokátní zkouška)
2003 – 2012 Výkon advokacie