Monthly Archives: Květen 2022

27.5.2022

Informace správce konkursní podstaty – výplata konečného rozvrhu v případě úmrtí věřitele

Správce konkursní podstaty žádá tímto pozůstalé osoby po zemřelých věřitelích, do jejichž poštovních schránek byla v těchto či následujících dnech doručena poštovní poukázka na jméno zemřelého věřitele, aby v případech, kdy již bylo ukončeno pozůstalostní řízení po zemřelém /ať již byla pohledávka zemřelého věřitele vůči Union bance, a.s. „v likvidaci“ zahrnuta do projednávaného majetku zůstavitele… Celý článek »

18.5.2022

Krajský soud v Ostravě povolil výplatu konečného rozvrhu

Správce konkursní podstaty informuje věřitele, že Krajský soud v Ostravě svým usnesením čj. 33 K 10/2003-13978 ze dne 24.3.2022 povolil výplatu konečného rozvrhu ve výši 3,384% ze zjištěné výše pohledávek. Toto usnesení již nabylo právní moci. Správce konkursní podstaty zahájí výplatu konečného rozvrhu dne 26.5.2022. Výplata bude organizována tak, že částky od 1,- do 25.000,-… Celý článek »