Monthly Archives: Listopad 2022

24.11.2022

Informace správce konkursní podstaty – složení nevyzvednutých částek, zaslaných poštovními poukázkami, do soudní úschovy

Správce konkursní podstaty informuje věřitele, že od poloviny měsíce září 2022 průběžně skládá částky konečného rozvrhu, které zaslal věřitelům poštovními poukázkami a které mu Česká pošta, s.p., vrátila jako nevyplacené, do soudní úschovy k Okresnímu soudu v Ostravě. O přijetí předmětné částky do soudní úschovy následně tento soud vydá usnesení, které věřiteli-příjemci zašle. V součinnosti… Celý článek »