Monthly Archives: Květen 2010

19.5.2010

Informace správce konkursní podstaty – výplata částečného rozvrhu v případě úmrtí věřitele

Správce konkursní podstaty tímto informuje pozůstalé osoby po zemřelých věřitelích, do jejichž poštovních schránek byla v těchto dnech doručena poštovní poukázka na jméno zemřelého věřitele, o postupu, který je nutno učinit ke změně věřitele v konkursním řízení úpadce Union banka, a.s. „v likvidaci“. Pokud již řízení o dědictví bylo ukončeno usnesením příslušného okresního/obvodního soudu a… Celý článek »

14.5.2010

Informace správce konkursní podstaty pro věřitele – právnické osoby

Správce konkursní podstaty tímto sděluje věřitelům, že výplata druhého částečného rozvrhu ve výši 10% ze zjištěné výše pohledávek probíhá na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě čj. 33 K 10/2003 – 9987 ze dne 1.10.2009. V příloze této informace uvádíme zkrácenou verzi tohoto usnesení (zde >>). Úplná verze usnesení, včetně kompletního seznamu věřitelů, byla zveřejněna… Celý článek »

13.5.2010

Správce konkursní podstaty zahájil výplatu druhého částečného rozvrhu

Správce konkursní podstaty oznamuje věřitelům, že dne 6.5.2010 zahájil výplatu druhého částečného rozvrhu ve výši 10% ze zjištěné výše pohledávek. V uvedený den byly částky rozvrhu zaslány bezhotovostně na účty, sdělené věřiteli a taktéž byly převedeny finanční prostředky České poště, s.p. včetně dat, potřebných k vytištění poštovních poukázek, které by měli věřitelé obdržet v tomto… Celý článek »