Věřitelský výbor

Věřitelský výbor dohlíží na činnost správce konkursní podstaty, průběžně schvaluje výši a správnost hotových výdajů správce a nákladů spojených s udržováním a správou konkursní podstaty. Věřitelský výbor byl zvolen na schůzi věřitelů konané dne 7. října 2003 a potvrzen usnesením Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. 33 K 10/2003-656 ze dne 8. října 2003.

Bližší informaci naleznete v §§ 10 a 11 Zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání v platném znění – viz. zde

Složení věřitelského výboru

  1. Garanční systém finančního trhu,
    IČ 49710362, sídlo: Týn 639/1, 110 00 Praha 1
  2. DVOŘÁKOVÁ LENKA,
    nar. 30.10.1967, bytem Hruškovská 358, 198 00 Praha 9
  3. DŘEVOTVAR, výrobní družstvo Znojmo,
    IČ 00030619, sídlo: Družstevní 3615/8, 670 27 Znojmo