Monthly Archives: Listopad 2017

15.11.2017

Krajský soud v Ostravě povolil výplatu třetího částečného rozvrhu

Správce konkursní podstaty v návaznosti na předchozí zprávu informuje věřitele, že Krajský soud v Ostravě svým usnesením čj. 33 K 10/2003-12445 ze dne 19.9.2017 povolil výplatu třetího částečného rozvrhu ve výši 10% ze zjištěné výše pohledávek. Toto usnesení již nabylo právní moci. Správce konkursní podstaty předpokládá, že samotnou realizaci výplaty třetího částečného rozvrhu zahájí v… Celý článek »