15.11.2017

Krajský soud v Ostravě povolil výplatu třetího částečného rozvrhu

Správce konkursní podstaty v návaznosti na předchozí zprávu informuje věřitele, že Krajský soud v Ostravě svým usnesením čj. 33 K 10/2003-12445 ze dne 19.9.2017 povolil výplatu třetího částečného rozvrhu ve výši 10% ze zjištěné výše pohledávek. Toto usnesení již nabylo právní moci. Správce konkursní podstaty předpokládá, že samotnou realizaci výplaty třetího částečného rozvrhu zahájí v týdnu od 11. prosince 2017. Výplata bude organizována tak, že částky od 50,- do 25.000,- Kč, což se týká převážné většiny věřitelů, budou vyplaceny poštovní poukázkou, kterou věřitelé obdrží do svých poštovních schránek a následně si částku vyzvednou na obchodním místě České pošty, s.p. Částky, přesahující 25.000,- Kč, budou zaslány bezhotovostní platbou ve prospěch účtu, který věřitel sdělil a na který /v případě většiny těchto věřitelů/ mu byl vyplacen i předchozí částečný rozvrh. Zahájení výplaty třetího částečného rozvrhu bude následně potvrzeno v další zveřejněné zprávě na těchto stránkách.