27.8.2003

Huserová podala první trestní oznámení

OSTRAVA (27. srpna 2003) – V rámci zjišťování rozsahu majetku Union banky shledala Michaela Huserová, správce konkursní podstaty, protiprávní jednání některých bývalých zaměstnanců banky.

„Dostali jsme se při zajišťování kompletní konkursní podstaty do komplikované situace, když nemůžeme dohledat jednotlivé písemnosti týkající se obchodní společnosti Quonex Real. Letos v březnu převzal tyto dokumenty bývalý vedoucí právního útvaru, ovšem podle předávacího protokolu je zřejmé, že je již kompletní nepředal zpět,“ uvedla Huserová. Uvedená skutečnost vede Michaelu Huserovou k podání oznámení Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin.