30.5.2003

Union banka je v konkursu

Do konkursu včera poslala Union banku (UB) soudkyně Libuše Došíková z Krajského soudu v Ostravě. Zamítla tím návrh vedení banky na vyrovnání. Konkursním správcem jmenovala Michaelu Huserovou.

Tím je zřejmě konec snahám italského Invesmartu, majitele banky, prosadit v bance vyrovnání, a stejně tak společnosti Goldman Sachs, která se chtěla postavit jako garant celé operace. Pro vkladatele banky, kteří chtějí z likvidace banky získat náhrady nad rámec zákonného pojištění, zatím není zřejmé, zda jde o lepší krok, než by bylo prohlášení vyrovnání. V rámci konkursu by s ohledem na objem aktiv banky měli získat alespoň část svých vkladů, které nespadají do zákonného pojištění do výše zhruba osmi set tisíc korun, zpět. Zákon ovšem neurčuje, dokdy ani jaký objem z aktiv musí správce vymoci.

Češka: zřejmě bychom konkurs sami navrhli

Naproti tomu vyrovnání by znamenalo, že by věřitelé získali do dvou let minimálně 30 procent hodnoty své pohledávky. Union banka má kolem 19 miliard závazků, přičemž hodnotu majetku ocenila auditorská firma HZ Praha na osm až 11 miliard korun. "Na základě toho, co jsme zatím o bance zjistili, mohu říci, že z devadesáti procent je pravděpodobné, že bychom se rozhodli pro konkurs," uvedl Právu Roman Češka, hlavní majitel firmy Value Added, která byla vybrána jako likvidátor Union banky. Ačkoliv prohlášením úpadku banky a zahájením konkursu se přerušuje likvidační řízení, není podle Češky zcela jisté, zda tím Value Added v bance svoji práci skončí. "Provedli jsme již řadu opatření a zcela jistě se sejdeme k jednání s konkursní správkyní, která může mít zájem o to dál s námi spolupracovat," uvedl Češka. Jeho firma likviduje UB od 19. května. Prohlášení konkursu znamená, že zcela odstaveni budou majitelé Union banky a Union Group, italský Invesmart, který se snažil prosadit vyrovnání a zajistit si tím vlastnictví Union banky alespoň jako obchodní společnosti, ve které by po vyrovnání mohl ještě zbýt nějaký kapitál. Konec to znamená také pro všechny, kteří ještě měli v úmyslu podat bance informace o zápočtu svého vkladu s úvěrem jiného klienta, neboť možnost zápočtů prohlášením konkursu končí. Rovněž se tím stávají okamžitě splatné veškeré úvěry, které měli klienti půjčeny, a to v celém objemu. Většinou se ale konkursní správce snaží s klienty dohodnout splátkový kalendář a nevymáhat všechny dluhy ihned.

Pro pojištěné vklady není nic nového

Pro výplatu náhrad pojištěných vkladů klientů UB se touto situací nic nemění. V rámci konkursu dostanou klienti v době, která není zákonem omezena, část náhrady svých vkladů, které nespadají pod zákonné pojištění. A to podle toho, kolik z pohledávek banky konkursní správkyně vymůže. Podle informací Práva rozhodla soudkyně o zamítnutí vyrovnání proto, že neoznačila jako poctivý zájem skutečnost, že by likvidace skončila vyrovnáním, protože ta má podle jejího stanoviska skončit rozdělením likvidačního zůstatku. Podle poradce představenstva UB Miroslava Zámečníka by se ovšem měl soudce rozhodovat pro konkurs či vyrovnání podle toho, z čeho lze získat vyšší výnos, a podle toho také posuzovat poctivý zájem. "Likvidátor musí provést ocenění aktiv banky, které trvá zhruba dva měsíce. Pokud poté konstatuje její předlužení, může podle zákona o konkursu a vyrovnání podat buď návrh na konkurs, nebo na vyrovnání," tvrdí Zámečník. Podle informací Práva se soudkyně likvidátora nijak nedotazovala na jeho stanovisko. V rámci vyrovnání musí věřitelé získat do dvou let alespoň třicet procent hodnoty své pohledávky za bankou. Do výše pohledávky se přitom započítávají i úroky, které dál nabíhají podle dříve platného úročení banky. Podle Zámečníka skutečná částka, kterou by mohli věřitelé při vyrovnání získat, může být vyšší než třicet procent, protože v procesu vyrovnání může být navýšena. Soud si v každém případě může nechat udělat nezávislou firmou ocenění aktiv banky. Pokud firma, která bude ocenění aktiv provádět, dojde k vyšší procentuální částce než třicet procent, nemusí soud schválit vyrovnání, ale může se rozhodnout pro konkurs. Nebo může být zvýšena procentuální částka, která je navrhována v rámci vyrovnání. V každém případě soud nepočkal ani na stanovisko likvidátora, ani se nerozhodl pro ocenění aktiv nezávislou firmou. Místo toho poslal banku rovnou do konkursu.

Zdroj: Právo