9.12.2003

Zelená linka Union banky končí provoz

OSTRAVA (9. prosince 2003) – Pondělí 15. prosince je posledním dnem, kdy se klienti Union banky zdarma dovolají na zelenou linku Klientského centra 800 186 466. Od pondělí 5. ledna 2004 budou klientům podávány informace na telefonním čísle 596 108 222.

Od 21. února letošního roku, kdy byly uzavřeny pobočky banky, se na lince uskutečnilo 50 tisíc hovorů, přičemž polovina z nich byla učiněna během 13 týdnů. Nejvíce klienti hovořili s operátory v prvních 6 týdnech po ukončení provozu na obchodních místech a dva týdny na přelomu měsíců června a července, kdy se rozesílaly formuláře, aby klienti mohli své pohledávky přihlásit u krajského soudu.

Zelenou linku Union banka zprovoznila v dubnu 2001 a operátoři zde poskytovali informace o celé nabídce produktů a úrokových sazbách.

Po uzavření pobočkové sítě zůstala zelená linka jediným přímým komunikačním kanálem s bankou. „Nejdříve volali klienti, kteří se zajímali o vývoj svých vkladů. Následně pak linka sloužila především pro klienty-dlužníky, kterým zde byla sdělena aktuální částka dluhu,“ sdělil dnes tiskový mluvčí banky Robert Korselt.