20.4.2004

Drobní klienti Union banky, kteří nehradí své závazky, se vystavují riziku exekuce

OSTRAVA (20. dubna 2004) – Konkursní správa Union banky v současné době plně rozběhla vymáhání tzv. retailových úvěrů a pohledávek (drobní klienti) soudní cestou. Klient, který nehradí své závazky vůči Union bance, ale také jeho ručitel, se tak vystavují v konečném důsledku i případné exekuci majetku. Neplatí tedy úvahy některých klientů, že pokud byl na majetek Union banky prohlášen konkurs, nemusí uhradit své závazky vůči bance. Uvědomit by si to měli i jejich ručitelé.

Union banka postupuje při uspokojení svých pohledávek tak, že vymáhá dluh především po dlužníkovi, následně pak realizací zajišťovacích nástrojů. Nejčastější a nejrychlejší je podání návrhu na směnečný platební rozkaz, dalším velmi častým způsobem je soudní prodej nemovitosti. Tyto postupy se samozřejmě týkají nejen přímého dlužníka, ale také ručitelů.

Pokud klient nereaguje ani na soudem vydaný platební rozkaz, následují exekuce zejména prostřednictvím soudních exekutorů, a to velmi rychle v řádu několika týdnů. I tady platí, že exekuce jsou opět na všechny osoby a nejen na přímého dlužníka. Exekuce může být provedena z běžného účtu, z platu, může se týkat movitých věcí, ale například také sociálních dávek či stavebního spoření.

Správkyně konkursní podstaty Union banky Michaela Huserová v té souvislosti upozorňuje, aby klienti a ručitelé nenechali vše zajít tak daleko. Takový způsob úhrady dluhu je pro ně naprosto nevýhodný. Placení dluhu s příslušenstvím se nevyhnou a navíc zaplatí kromě stále nabíhajících úroků z prodlení resp. úroků z titulu směnečných žalob i poplatky státu, exekutorovi či úhradu jeho nákladů. „V konečném důsledku se může stát, že zaplatí dvakrát tolik, než si půjčili. Dluh se tak klientovi může velmi prodražit. Mělo by být v zájmu dlužníka, aby učinil maximum pro okamžitou úhradu svých dluhů vůči bance,“ uvedla. Dodala přitom, že pokud retailový klient své dluhy vyrovná beze zbytku, je samozřejmostí, že budou podané žaloby vzaty zpět.

Huserová také upozornila, že při vymáhání retailových úvěrů se prověřuje i dodržení jejich účelnosti. Pokud se zjistí, že klient například falšoval dokumenty či poskytl nepravdivé údaje, může se dostat až k soudu za úvěrový podvod. I k takovým případům během konkursu došlo. Pravdivost údajů se nyní prověřuje například i u produktu Amos, kdy Union banka půjčovala 10 tisíc korun studentům proti potvrzení o studiu.

Konkursní správa je přesvědčena, že dlužníci měli za více než 10 měsíců od prohlášení konkursu dostatek času své dluhy vůči bance vyrovnat, přeúvěrovat se u jiného peněžního ústavu, popřípadě se dohodnout s ručiteli. Union banka drobné klienty již dávno upozornila, že jejich dluh byl splatný dnem prohlášení konkursu a upozornila je rovněž na kroky, které budou následovat, pokud nezaplatí. K informacím o svém dluhu měli dostatečný přístup.

Jsou samozřejmě drobní klienti, kteří ke svému závazku přistupují odpovědně. S Union bankou komunikují a i když třeba nezaplatili ihned po prohlášení konkursu, tak platí pravidelně a významně snižují výši svého dluhu. Takoví klienti zatím žalováni nejsou.

Z celkového počtu 11 472 debetů (účtů klientů se záporným zůstatkem) již bylo zcela splaceno 3280 a inkaso přesáhlo 70 miliónů korun. U retailových úvěrů (spotřebitelské úvěry), kterých Union banka poskytla 4663, jich bylo zcela splaceno 1913 a inkaso dosáhlo téměř 140 miliónů korun.