30.4.2003

Oznámení dlužníkům Union banky, a.s.

Z technických důvodů počínaje dnem 1. května 2003 nebude možné zasílat platby na úhradu závazků vůči Union bance, a.s., na účty vedené u Union banky, a.s. (účty s kódem banky 3400).

Toto oznámení se týká i inkasních účtů dohodnutých v příslušné úvěrové smlouvě. Pro zajištění možnosti splácení závazků z úvěrových smluv, jakož i jiných závazků (např. debetního běžného účtu klienta apod.) vůči Union bance, a.s., byly proto zřízeny účty č. 1000317416/3500 (pro platby v CZK) a č. 1330317400/3500 (pro platby v EUR) u ING Bank N.V. Na tyto účty poukazujte počínaje dnem 1. května 2003 veškeré splátky úvěrů či jakékoliv další platby ve prospěch Union banky, a.s.

Pro identifikaci plateb uveďte jako:

variabilní symbol – číslo inkasního běžného účtu v IBIS tvaru,specifický symbol – číslo úvěrového účtu v IBIS tvaru,konstantní symbol – 168.

Důsledným dodržováním výše uvedených pokynů předejdete případným nesrovnalostem a situaci, kdy Vámi provedenou platbu nebudeme moci správně zaúčtovat.

V nejbližších dnech každý dlužník obdrží dopis s konkrétními údaji pro identifikaci svých plateb (splátek úvěru).

Ing. Petr Votoupal, generální ředitel
Mgr. Hana Vysloužilová, člen představenstva