29.12.2003

Zkrachovalá Union banka má nového auditora

Ostrava * Auditorem zkrachovalé Union banky bude společnost Deloitte and Touche. Rozhodl o tom věřitelský výbor padlého ostravského domu,kt erý vybíral z nabídek pěti společností. Rozhodovala cena,kvalita a také termín dodání.

"Během dvanácti měsíců se tak v bance bude provádět již čtvrtý audit," uvedl mluvčí zkrachovalého bankovního domu Robert Korselt. Řekl,že nyní auditorská firma provede kontrolu postupu účtování od 29. května do 31. prosince letošního roku,zpr acuje audit účetní závěrky a prověří postup provádění inventarizací majetku.

Zdroj: Moravskoslezský deník