30.12.2003

Do Union banky se vrátila část peněz z úvěrů a pohledávek

OSTRAVA (30. prosince 2003) – Na účty zkrachovalé Union banky se vrátilo několik set milionů korun. Od 29. května letošního roku, kdy Krajský soud v Ostravě vyhlásil na banku konkurs, do této chvíle získala správkyně konkursní podstaty Michaela Huserová ve prospěch věřitelů zhruba čtvrtinu úvěrů 14 600 drobných dlužníků a 16 procent z úvěrů, které u banky čerpalo přibližně 900 podniků a institucí.

Finance, o které se v konečné fázi rozdělí evidovaní věřitelé banky, se podařilo získat díky systému efektivního vymáhání pohledávek. Po detailní právní a ekonomické analýze tým správkyně konkursní podstaty se souhlasem soudu umožnil dlužníkům „stop stav“ na sankční úroky z úvěrů, které budou beze zbytku splaceny do 30. 11. 2003. Do konce listopadu se tak bance vrátila podstatná část jistin a řádných úroků z úvěrových obchodů. Mimo to se také například podařilo zachránit akciový podíl banky v Union pojišťovně, která původně měla letos v červenci změnit majitele a tím v podstatě eliminovat zástavní nárok Union banky na akcie.

Vymáhání pohledávek a zajištění zákonných nároků věřitelů Union banky bude pokračovat rychlým tempem i v příštím roce. Právní a ekonomická analýza úvěrových obchodů dosud prověřila zhruba 18.000 položek úvěrového portfolia a zápočtů. Spisy, pokladní doklady, korespondence s klienty, smluvní dokumentace a další písemnosti, které už má tým správkyně zmapovány, dosahují v souhrnu délky 12 kilometrů. Všechna tato dokumentace je dnes již centralizována a spravována správkyní konkursní podstaty. Sepsána je také veškerá konkursní podstata.

Vedle vymáhání a inkasa pohledávek se do Union banky vracejí prostředky také z prodeje majetku, z kapitálových účastí a z úspor, které vznikají díky radikálnímu omezení mzdových a provozních nákladů. Správkyně konkursní podstaty snížila počet zaměstnanců banky z někdejších 1084 na přibližně 150 a zastavila výplaty odměn členům představenstva a dozorčí rady. Jen z tohoto opatření uspořila měsíčně okolo 850 tisíc korun.

Proběhla také inventarizace více než 45 tisíc položek movitých věcí, které tým správkyně postupně prodává. Likvidována je zbytečná pobočková síť 91 obchodních míst po celé ČR, o kterou neprojevil zájem žádný z tuzemských ani zahraničních bankovních domů či jiných finančních společností, proto Union banka chystá vyklizení pronajatých budov a prodeje nemovitostí a inventáře, jež má ve vlastnictví. Začátkem roku 2004 tým konkusní správkyně Union banky například připravuje dražbu uměleckých předmětů.

Pohledávky za Union bankou přihlásilo více než 75.000 klientů, kterým banka dluží prostředky v částce přesahující 17,4 miliardy korun. Po pouhých osmi měsících od prohlášení konkursu bude už začátkem příštího roku (konkrétně 9. února 2004) přezkoumáno 70.000 přihlášek.