30.1.2004

Správkyně Union banky začne prodávat aktiva banky

OSTRAVA 30. ledna ČTK) – Konkurzní řízení v zkrachovalé Union bance vstupuje do další fáze a správkyně konkurzní podstaty nyní začne prodávat aktiva bankovního domu. ČTK to dnes řekl mluvčí banky Robert Korselt. Po devíti měsících do vyhlášení konkurzu na banku tým správkyně konkursní podstaty například provedl analýzu rozsahu majetku, sepsal konkurzní podstatu či zavedl systém aktivního vymáhání pohledávek. "Nyní přijde na řadu zpeněžování," sdělil mluvčí.

V těchto dnech vyhlásila správkyně veřejnou obchodní soutěž na prodej vlastních nemovitostí banky. V únoru bude vyhlášena dražba na první část z více než 200 uměleckých předmětů, které jsou součástí konkurzní podstaty a které věřitelský výbor určil k prodeji. První seznam dražených uměleckých děl bude zahrnovat asi 140 obrazů s vyvolávací cenou od tisíce až po desítky tisíc Kč.

Na účty zkrachovalé banky se do této chvíle vrátilo několik set milionů. Tým správkyně získal zpět již více než polovinu úvěrů 16.500 drobných dlužníků a čtvrtinu úvěrů, které u banky čerpalo zhruba 1400 podniků a institucí.

Součástí projektu, který má vést k návratu finančních zdrojů na účty Union banky, je však také řada ekonomických a právních opatření. Do konce minulého roku banka posoudila přes 900 tzv. jednostranných zápočtů, tedy účetních operací, kterými chtěli někteří dlužníci jednostranně vyrovnat část svých závazků.

Současně správkyně podala na Evropský soud pro lidská práva stížnost proti Slovenské republice pro porušení práva na spravedlivé soudní řízení kvůli pěti nesplaceným směnkám v hodnotě 350 milionů korun, které v roce 1998 vystavil státní podnik Slovenský plynárenský průmysl (SPP).

"Tým správkyně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení při ochraně práv věřitelů banky," sdělil mluvčí s tím, že správkyně sama podala řadu trestních oznámení směřujících k ochraně majetku a práv bývalých klientů Union banky.

Připravované podání dalšího trestního oznámení dnes banka avizovala inzercí v tisku, kde varovala před snahou neznámé skupiny osob zpeněžit pohledávky banky vůči vytypovanému okruhu dlužníků. Neznámí podnikatelé, kteří údajně pocházejí ze severní Moravy, oslovují s "výhodnými nabídkami" dlužníky banky, které se snaží přesvědčit, že mají předkupní právo na pohledávku vůči nim a slibují nestandardní vyřešení jejich závazů k bance.

Přitom správkyně je jedinou oprávněnou osobou, která může nakládat s majetkem banky a ve věci prodeje pohledávek UB nezmocnila žádnou třetí osobu k jednání svým jménem. "Union banka stále vyžaduje od dlužníků splacení všech jejich závazků na účet vedený u ING Bank," dodal mluvčí.

Pohledávky za Union bankou přihlásilo přes 75.000 klientů, kterým banka dluží prostředky v částce přesahující 17,4 miliardy korun. Rozhodující objem přihlášek, přesněji 68.000 z nich, bude přezkoumán 9. února.

Zdroj: ČTK