30.1.2004

Neznámí lidé nabízejí odkup pohledávek UB

Ostrava * Tým správkyně konkurzní podstaty Union banky opakovaně zaznamenal informace, že neznámé osoby, vystupující jako skupina podnikatelů ze severní Moravy, oslovují různé subjekty s nabídkou na odkup pohledávek zkrachovalého bankovního domu.

"Tyto osoby se s nabídkou na postoupení pohledávek UB za výhodných podmínek obracejí nejen na bývalé klienty banky, ale i další podnikatele a firmy, které žádný vztah s bankou v minulosti neměly," sdělil včera mluvčí banky Robert Korselt. Podle něj může s majetkem Union banky nakládat jen správce konkurzní podstaty Michaela Huserová. "Ve věci prodeje pohledávek banky nezmocnila žádnou třetí osobu k jednání svým jménem," doplnil. Jakékoliv smlouvy, jejichž předmětem je postoupení pohledávek banky, které jsou podepsané jinou osobou, jsou ze zákona absolutně neplatné a nemohou vést k nabytí vlastnického práva k pohledávkám Union banky.

Union banka žádá osoby, které se již s podvodnými nabídkami na odkup pohledávek setkaly či setkají v budoucnosti, aby na tyto nabídky v žádném případě nepřistoupily a o této skutečnosti podaly bez zbytečného prodlení zprávu, a to buď na telefonním čísle 596 108 202 nebo zaslaly fax na číslo 596 108 390.

Zdroj: Moravskoslezský deník