13.2.2004

Do dvou let bychom mohli připravit částečný rozvrh

SPRÁVKYNĚ KONKURSNÍ PODSTATY UNION BANKY MICHAELA HUSEROVÁ

* Přezkumným řízením prošlo přes 67 tisíc pohledávek. Kolik je to z celkového počtu?

Union banka v likvidaci eviduje 130 tisíc pohledávek. Z toho se dosud přihlásilo 75 tisíc nároků, z čehož zhruba 68 tisíc postoupilo do přezkumu. Ty, které neprošly, mají většinou nějaké formální vady, jež je třeba odstranit. V samotném přezkumu pouze jediný věřitel popřel pohledávku jiného věřitele ve výši 7,8 miliónu korun.

* Máte představu o struktuře těch pohledávek, jejichž majitelé se nepřihlásili? Jde o drobné nároky, anebo také o opomenutí?

Je pravda, že někteří věřitelé s drobnými nároky se ani nepřihlašovali. To se týká i těch, kterým většinu pohledávky uspokojila výplata z Fondu pojištění vkladů a s nějakým drobným zbytkem se již rozhodli nepřihlašovat. Někdy jde také o složitější případy s různými převody nároků. Věřitelé s výraznějšími pohledávkami se většinou přihlásili.

* Kdo propásl zařazení do přezkumu, má šanci do 8. dubna. Je to šance poslední?

Ano. Lhůta, po kterou se ti, kdož se zatím nepřihlásili, mohou ozvat, je zákonem stanovena na dva měsíce od začátku přezkumného jednání. To začalo v pondělí 9. února, takže mají čas do 8. dubna. Do tohoto data ještě mohou všichni své pohledávky přihlásit. Tímto datem končí možnost být uspokojen z konkursní podstaty, i když jejich pohledávky nezanikají. Mají pak ale šanci jen v samostatných žalobách.

* Podali jste několik trestních oznámení. Domníváte se, že stále ještě můžete objevit případy, které povedou k dalším oznámením?

Pokud zjistíme skutečnosti, které znemožňují proces vymáhání pohledávek, využíváme všech zákonných postupů k nápravě takového stavu. Pokud tedy například zjistíme, že chybí určitá dokumentace prokazující původ pohledávky, nezbývá než použít trestní oznámení, neboť podle našeho názoru jsou takovým chováním věřitelé poškozováni.

Jak postupně mapujeme obchodní případy, nelze vyloučit, že se ještě objeví případy dalších trestních oznámení. Byť jsme zmapovali velkou část aktiv, může se ještě stát, že objevíme další překážky ve vymáhání pohledávek. Jen pro představu, dokumentace v bance představuje dvanáct kilometrů spisů, které jsme museli převzít, zmapovat, roztřídit a uložit. Máme zmapované úvěrové portfolio, ale objev dalších případů podezření na trestné činy vyloučit nelze.

Kromě toho se objevily i případy, jež přicházejí zvenčí. Již jsme upozornili na skutečnost, že některé osoby nabízejí pohledávky Union banky, byť k tomu nemají pověření. V tomto případě jsme rovněž připraveni podat trestní oznámení. Objevily se i spisy opatřené mým údajným podpisem, jež jsem ve skutečnosti nepodepsala.

* Nepodařilo se prodat obchodní síť, která se dříve zdála být lákadlem pro některé peněžní ústavy. Co to podle vás způsobilo?

Že existuje poměrně silný zájem o pobočkové sítě, jsme zjistili ihned po příchodu do banky. Svědčily o tom jak nalezené přípisy, tak dotazy od zájemců. Většinou šlo o bankovní společnosti a finanční skupiny. Bohužel, ve výběrovém řízení se tento zájem neprojevil. Proč tomu tak je, nevíme. Pravdou ovšem zůstává, že síť banky byla poměrně rozsáhlá. Její správa byla finančně náročná a většina poboček byla v nájmu. Tyto nájmy jsme museli vypořádat a ne všichni pronajímatelé souhlasili s tím, že prostory obsadí ten, koho přivedeme jako vítěze soutěže.

S pobočkovou sítí tak byl od začátku značný problém, neboť bylo třeba minimalizovat náklady na její správu. Zároveň jsme ale museli zachovat chod těchto poboček tak, aby je bylo možné předat novému nabyvateli. Soutěž byla bohužel neúspěšná, takže nezbylo než prostory vyklidit, například jsme museli odvézt nábytek a další vybavení, které představuje v evidenci 45 tisíc položek.

* Vlastní nemovitosti jste nabídli v soutěži, která proběhla minulý týden. Není nevýhodné je prodávat jako celek?

Nedomnívám se, že je to nevýhodné, právě naopak. Současná situace na trhu nemovitostí je totiž charakterizována očekáváním vstupu do Evropské unie a ceny jsou tak poměrně vysoko. Jakékoliv zdržení prodeje by podle mého názoru bylo nevýhodné, neboť po vstupu do Unie budou ceny nepochybně klesat a to i přesto, že se zvýší sazba DPH z 5 na 19 procent. Proto jsme zvolili variantu co nejrychlejšího postupu, a tedy prodeje těchto 24 nemovitostí vcelku. Věřitelský výbor však odmítl nabídky všech čtyřech zájemců z důvodu velmi nízké úrovně nabízených cen.

* Objevují se dotazy typu "kdy už konečně dostaneme peníze"?

Tyto dotazy registruji od samého začátku mého působení v Union bance. Stanovit termín ukončení konkursu je v tuto chvíli spekulací, spory mohou trvat několik let. Děláme ale všechno pro to, abychom po zpeněžení určité části portfolia mohli přistoupit k částečnému rozvrhu, tedy k výplatě části peněz.

* Kdy by k tomu mohlo dojít?

Příští rok bychom chtěli začít na tomto rozvrhu pracovat. Nevím ale, zda to nezkomplikuje novela zákona o konkursu a vyrovnání. Hovoří se o tom, že bychom museli s tímto rozvrhem oslovit každého věřitele a každému návrh doručit. To by asi nebylo možné.

* Kdy by tedy věřitelé mohli znát částku z rozvrhu?

Kdyby to šlo dobře, tak do dvou let bychom mohli znát částku pro částečný rozvrh. Domnívám se, že výnosnost bude větší než celostátní průměr, jenž se pohybuje na úrovni tří až pěti procent. Úvěry stále vymáháme. Pro úvěrové klienty soud schválil sankční prázdniny, které trvaly do konce listopadu. Doposud se nám už určitý slušný objem finančních prostředků podařilo získat. Vrátilo se zhruba 50 procent retailových a 25 procent korporátních pohledávek.

* Obrátili jste se též na soud ve Štrasburku kvůli směnkám SPP. V jakém je to stadiu a co můžete pří získat?

Podali jsme stížnost a domáháme se práva na spravedlivý proces, který byl podle nás porušen protiprávním použitím mimořádného dovolání Generální prokuratury SR. Soud by mohl Slovenskou republiku zavázat k finanční náhradě za nedodržení zákonného postupu. Naše nároky ze směnek by tím samozřejmě nezanikly.

Zdroj: Právo