7.4.2004

Union banka nabídne již v květnu k prodeji první korporátní pohledávky

OSTRAVA (7. dubna 2004) – Věřitelský výbor Union banky souhlasil na svém dnešním jednání s prodejem úvěrového podnikatelského portfolia. Pohledávky za korporátními klienty budou nabídnuty ve veřejné obchodní soutěži v několika balících. Soutěž bude vyhlašovat správkyně konkursní podstaty Michaela Huserová vždy k jednotlivým balíkům pohledávek. Jediným kriteriem pro hodnocení návrhů předložených účastníky soutěže bude výše nabídnuté ceny. Jednotlivé soutěže budou probíhat od května do srpna letošního roku.

„Prodej pohledávek přinese vyšší a rychlejší výnos, než dlouhodobé vymáhání a bude znamenat i významnou úsporu nákladů při dokončování konkursu. Stanovením pevné jistoty za účast v každém kole soutěže bude navíc zaručena pouze účast skutečně seriozních investorů,“ uvedla. Účastníci soutěže budou mít prostor na prohlídku dokumentů. K dispozici budou stejnopisy dokumentů v elektronické podobě ve vyhrazených prostorách Union banky v Ostravě.

Do veřejné obchodní soutěže bude zahrnuta drtivá většina portfolia úvěrových podnikatelských pohledávek Z celkového počtu 785 těchto pohledávek budou vyloučeny pohledávky nevhodné k prodeji, například Invesmart B.V.; Union Group, a. s., či dlužníci, se kterými bude uzavřena dohoda o prominutí části dluhu s odkládací podmínkou do konce roku. Celý projekt podle konkursní správkyně neřeší skupinu tzv. retail pohledávek, tedy pohledávek za drobnými klienty (debety, spotřebitelské úvěry).

Věřitelský výbor vyslovil na třetí pokus souhlas s prodejem 24 nemovitostí vcelku. Dvakrát již nabídky zájemců odmítl kvůli nízkým cenám. Konkursní správkyně Huserová chtěla původně soubor nemovitostí prodat ve veřejné obchodní soutěži vyhlášené 16. ledna letošního roku. Nabídky z prvního kola, kde byla nejvyšší cena 151 miliónů korun, věřitelský výbor odmítl a vyslovil souhlas, aby čtyři zájemci z prvního kola byli vybídnuti k přehodnocení svých nabídek a navýšení ceny. Ani exkluzivní jednání však nevedlo ke společnému prodeji, i když nabízená cena překročila 171 miliónů korun.

„I po uzavření druhého kola ale trval zájem několika společností koupit všechny nemovitosti dohromady. Vyzvali jsme je proto, ať doloží svoji solventnost a dnes do 12 hodin oznámí výši svých nabídek. Nejvyšší předložená nabídka 183 miliónů korun byla věřitelským výborem přijata. Jde o závaznou nabídku s doložením solventnosti investora, ale jeho jméno bude zveřejněno až po podpisu kupní smlouvy,“ řekla. K prodeji bylo nabídnuto celkem 24 budov, jejichž znalecké odhady dávaly dohromady sumu 256 miliónů korun. Huserová k dosažené ceně poznamenala, že je třeba vzít v úvahu i skutečnost, že koupě nemovitostí z konkursu je specifická. „Daň z převodu nemovitostí, která nebude v tomto případě zanedbatelná, totiž platí v případě konkursu nabyvatel,“ uvedla s tím, že při standardním prodeji platí daň prodávající.

Věřitelský výbor také vzal dnes na vědomí chystaný prodej dalších uměleckých předmětů z majetku Union banky formou dražby. První dražba obrazů a soch konaná 16. března byla úspěšná, když ze 136 nabízených uměleckých předmětů s vyvolávací cenou 4,12 miliónu korun bylo vydraženo 118 předmětů (s vyvolávací cenou 3,14 miliónu korun), a to celkem za 5,4 miliónu korun.

Příprava druhé dražby uměleckých děl již byla zahájena. V závislosti na technických a organizačních podmínkách by se mohla uskutečnit v závěru června nebo v září letošního roku. Zařazeny do ní budou nevydražené předměty z první dražby s vyvolávací cenou sníženou zhruba na polovinu a dále umělecká díla z majetku Union banky s pořizovací cenou 100 tisíc a vyšší a další umělecká díla podle výběru a doporučení znalce. V druhé dražbě se objeví zhruba 60 položek.