11.6.2004

Stanovisko Union banky k dopisům zaslaným věřitelům na hlavičkovém papíře KEPS

Správkyně konkursní podstaty Union banky, a. s. „v likvidaci“, Ing. Michaela Huserová podala Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě trestní oznámení na konkrétní osobu, která rozeslala věřitelům dopisy s nepravdivými a zavádějícími údaji vytrženými z kontextu.

Podle právního stanoviska dopisy uvádějí v omyl část věřitelů banky, usilují o změnu způsobu řízení konkursu Union banky a rovněž o odvolání správkyně.

Dopis oslovuje nejrůznější, zejména menší, věřitele zkrachovalé banky a je napsán na hlavičkovém papíře sdružení „Komora ekonomických a právních specialistů“, ale tato komora přitom žádného věřitele Union banky nezastupuje. Právo zastupovat jednoho z věřitelů má pouze autor dopisu, který se tak neoprávněně zaštiťuje právě „Komorou ekonomických a právních specialistů“.

Odeslaný dopis do údajů z konkursního spisu vkládá vlastní, nepravdivá konstatování, jako je například varování, že věřitelský výbor údajně nereaguje na podání ze strany věřitelů a že se podílí na smyšlených machinacích s konkursní podstatou Union banky. Konkrétně třeba autor dopisů například tvrdí, že Union banka pod cenou prodala soubor svých nemovitostí, které byly ve skutečnosti prodány nejvyšší nabídce, a to teprve po dvojím navýšení ceny za strany zájemců, a žádá odvolání správkyně.

Dopisy vyvolaly několik negativních reakcí u věřitelů. Někteří z nich se dokonce jen na základě zmíněného dopisu, bez znalosti dalších podrobností a snahy ověřit si jeho obsah, připojili k žádosti na odvolání správkyně.

Členové věřitelského výboru se k dopisu vyslovili jednoznačně a odvolání SKP odmítli.

Jednání autora textů je podle názoru právníků cíleně a programově zaměřeno proti osobě konkursní správkyně, sleduje jako strategický cíl zasahovat do její činnosti a usiluje pohrůžkami na odvolání správkyně o vliv na správu konkursní podstaty. Na útoky a manipulace tohoto typu pamatuje zákon v definici trestných činů vydírání (konkursní správkyně a členů věřitelského výboru), poškozování cizích práv (v tomto případě práv věřitelů, kteří jsou uváděni v omyl) a pomluvy (proti správkyni, věřitelskému výboru a jeho jednotlivým členům).

Správkyně konkursní podstaty M. Huserová považuje za důležité informovat, že jí samotné žádná stížnost na vedení konkursu od autora dopisu ani od Komory ekonomických a právních specialistů adresována nebyla a o odeslaném dopisu se dozvěděla zprostředkovaně.

Správkyně konkursní podstaty upozorňuje touto cestou především menší věřitele, že mají právo nahlédnout do spisu u Krajského soudu v Ostravě, kde jsou veškeré informace o průběhu konkursu. Konkurs probíhá rychle a podle současných odhadů jeho výnos přesáhne 30 procent uznaných pohledávek, když průměr tzv. výtěžnosti konkursu se v ČR pohybuje mezi 3 až 5 procenty.