25.6.2004

Union banka prodala první balík obtížně vymahatelných pohledávek

OSTRAVA (25. června 2004) – Hotovost na účtech Union banky, na jejíž majetek byl prohlášen před rokem konkurs Krajským soudem v Ostravě, se zvýší o 141 miliónů korun. Důvodem podstatného přírůstku je ukončení obchodní veřejné soutěže, ve které našel majitele balík pohledávek za podnikatelskými subjekty.

Nabídky doručené v zapečetěných obálkách do notářské úschovy byly na úterním jednání věřitelského výboru otevřeny a správkyně konkursní podstaty je se členy věřitelského výboru vyhodnotila podle jediného kritéria, kterým byla nabízená cena. Vše proběhlo za přítomnosti soudce, státního zástupce a notáře, kteří dohlíželi na transparentní průběh, například na to, aby se do soutěže nedostaly nabídky, které nesplňují podmínky soutěže.

Nejvyšší nabídka na první balík pohledávek dosáhla již zmíněných 141 miliónů korun. Obchodní veřejná soutěž vyhlášená začátkem května nabídla celkem 77 pohledávek za 65 dlužníky, jistiny pohledávek byly v nominální hodnotě 1,63 miliardy korun. Vítězná nabídka dosáhla 8,64 procenta této hodnoty a věřitelský výbor ji akceptoval.

V první fázi po ukončení obchodní veřejné soutěže oznámila správkyně konkursní podstaty Union banky Michaela Huserová účastníkům její výsledky. Jméno uchazeče, jehož nabídka byla nejvyšší, bude zveřejněno po zaplacení kupní ceny.

Své nabídky doručili do notářské úschovy čtyři zájemci, kteří měli před podáním závazné nabídky možnost se s detaily o pohledávkách seznámit v elektronické podobě v dataroomu. K dispozici bylo zhruba 7 tisíc stran. Každý ze zájemců mohl studovat materiály k pohledávkám 108 hodin, nikdo z nich to však nevyužil. Průměrný čas strávený v dataroomu nepřesáhl 42 hodin.

Konkursní správkyně přistoupila k prodeji korporátních pohledávek z portfolia Union banky zhruba po roce intenzivního vymáhání. I po této době byly vedeny stále jako neuhrazené a tedy problémové. Nabízený balík byl sestaven jako reprezentativní průřez těchto problémových dluhů. Nebyla do něho zařazena žádná pohledávka se sjednaným splátkovým kalendářem či jinou dohodou o úhradě, dále do balíku nebyly zařazeny tzv. speciální úvěry, které banka poskytovala vlastnicky spřízněným osobám. Stejně tak balík neobsahuje nároky vůči největšímu dlužníkovi – skupině Invesmart B.V.

Věřitelský výbor kromě prodeje pohledávek vzal na vědomí zprávu o plnění svých usnesení či schválil postup při prodeji jednotlivých částí sestav výpočetní techniky.