29.12.2004

Union banka zahajuje výplatu věřitelů v rámci částečného rozvrhu

OSTRAVA (29. prosince 2004) – Union banka dnes uvolňuje přes tři miliardy korun ze svého účtu na výplatu 20 procent uznaných pohledávek věřitelům v rámci tzv. částečného rozvrhu. Rozhodnutí soudu o částečném rozvrhu totiž nabylo právní moci.

Správkyně konkursní podstaty Michaela Huserová původně plánovala výplaty věřitelům na začátek prosince letošního roku, avšak odvolání dlužníka, který svůj krok nakonec vzal zpět, termín oddálilo. „Byly splněny poslední podmínky nutné pro nabytí právní moci. Jednak tento dlužník převzal rozhodnutí soudu o svém odvolání a rozhodnutí soudu bylo publikováno v Obchodním věstníku,“ uvedla.

Podle Huserové dostane na 75 tisíc věřitelů prvních 20 procent z uznaných pohledávek. „Je to pro ně první reálný výsledek konkursu a jsme rádi, že se podařilo zahájit výplatu ještě do konce roku. Velmi nás totiž mrzelo, že nachystaný proces výplaty věřitelům jsme museli zastavit, protože za ním byla spousta práce,“ sdělila.

Samotné výplaty věřitelům budou organizovány tak, že částky od 50 haléřů do 20 korun budou vypláceny v hotovosti na pokladně přímo v sídle Union banky v Ostravě, které je však po přestěhování nově v prostorách pronajatých od společnosti Projekta Ostrava (Gorkého 2, 702 00 Ostrava). Zde bude výplatní místo pro věřitele. Částky nad 20 korun do 50 tisíc korun budou vyplaceny poštovní poukázkou. Peněžní prostředky přesahující 50 tisíc korun na věřitele budou poukázány pouze bezhotovostně, a to na běžný účet u tuzemské banky vedený v české měně, který věřitel sdělil. Věřitelům již byly rozeslány dopisy s přílohou obsahující právě pokyn k bezhotovostnímu převodu.

Celkový výnos z konkursu Union banky, který byl prohlášen koncem května loňského roku, Huserová odhaduje na 35 procent z uznaných pohledávek. Věřitelé se tedy v budoucnu dočkají – po aktuální dvacetiprocentní – ještě patnáctiprocentní výplaty.