22.12.2004

Výplatu věřitelů Union banky se nakonec podaří spustit ještě letos

OSTRAVA (22. prosince 2004) –Zkrachovalé Union bance se zřejmě nakonec podaří zahájit výplatu 20 procent uznaných pohledávek věřitelům v rámci tzv. částečného rozvrhu ještě v tomto roce. Původní termín výplaty plánovaný na začátek prosince sice zablokoval dlužník banky svým odvoláním proti usnesení Krajského soudu v Ostravě o částečnému rozvrhu, ale své odvolání nakonec vzal zpět.

Vrchní soud v Olomouci proto mohl rychle rozhodnout a dát zelenou rozvrhu. Poslední podmínkou pro nabytí právní moci usnesení je, že tento dlužník musí převzít rozhodnutí soudu o svém odvolání a rozhodnutí soudu musí vyjít v Obchodním věstníku.

Správkyně konkursní podstaty Union banky Michaela Huserová pak může věřitelům konečně uvolnit přes tři miliardy korun nachystaných na rozvrh a vyplatit jim prvních 20 procent z jejich uznaných pohledávek „Velmi nás mrzelo, že nachystaný proces výplaty věřitelům jsme museli zastavit, protože za ním byla spousta práce a pro věřitele znamená první reálný výsledek konkursu. Jsme proto rádi, že nakonec výplatu zahájíme ještě letos,“ uvedla Huserová. Na 75 tisíc věřitelů tak po 19 měsících od prohlášení konkursu získá první peníze nad výplatu z Fondu pojištění vkladů.

Výplaty věřitelům odstartují 30. prosince a budou organizovány tak, že částky od 50 haléřů do 20 korun budou vypláceny v hotovosti na pokladně přímo v sídle Union banky v Ostravě, které je však po přestěhování nově v prostorách pronajatých od společnosti Projekta Ostrava (Gorkého 2, 702 00 Ostrava). Zde bude výplatní místo pro věřitele. Částky nad 20 korun do 50 tisíc korun budou vyplaceny poštovní poukázkou. Peněžní prostředky přesahující 50 tisíc korun na věřitele budou poukázány pouze bezhotovostně, a to na běžný účet u tuzemské banky vedený v české měně, který věřitel sdělil. Věřitelům již byly rozeslány dopisy s přílohou obsahující právě pokyn k bezhotovostnímu převodu.

Konkurs na majetek Union banky byl prohlášen koncem května loňského roku. Od té doby prošlo třemi přezkumnými jednáními 74 946 pohledávek v celkovém objemu 19,003 miliardy korun. Správkyně konkursní podstaty uznala pohledávky ve výši 15,141 miliardy korun a částečně nebo zcela popřela pohledávky v objemu 3,854 miliardy korun. Finanční prostředky, které po částečném rozvrhu zůstanou na účtech Union banky, tedy téměř 3 miliardy, budou s dostatečnou rezervou postačovat i na případnou výplatu 20 procent z pohledávek, které byly popřeny. Celkový výnos pro věřitele Huserová odhaduje na 35 procent z uznaných pohledávek, což znamená, že se věřitelé dočkají v budoucnu – po aktuální dvacetiprocentní – ještě patnáctiprocentní výplaty.