27.7.2005

Roman Světlý se musí omluvit správkyni konkursní podstaty a věřitelům

OSTRAVA (27. 7. 2005) – Soud nařídil Romanu Světlému, který zastupuje věřitelku Union banky paní Urbánkovou s pohledávkou 714 korun, aby se omluvil správkyni konkursní podstaty (SKP) Union banky Michaele Huserové a věřitelům, jež oslovil dopisem s nepravdivými údaji o průběhu konkursního řízení. Dopisy byly zaslány na hlavičkovém papíře Komory ekonomických a právních specialistů (KEPS), a to opakovaně a Světlý v nich požadoval odvolání SKP. Obsahovaly podle názoru právníků zavádějící a nepravdivá tvrzení o průběhu konkursu uvádějící věřitele v omyl. Jeden z dopisů dokonce nabádal věřitele, aby se připojili k žalobě na vymáhání údajné stamiliónové škody po SKP a věřitelském výboru.

KEPS však nemá právo zastupovat žádného věřitele, to má pouze Roman Světlý. Je oprávněn jednat jen v případě jedné z věřitelek (již zmíněné paní Urbánkové). Světlý se tak neoprávněně zaštiťuje KEPS, o níž však není SKP známo, že by zastupovala jakéhokoli věřitele Union banky či přihlásila do konkursu jakoukoli pohledávku za zkrachovalou bankou.

Union banka má na 75 tisíc věřitelů, některé s pohledávkami v řádech až sta miliónů korun či miliard korun, kteří jsou s průběhem konkursního řízení spokojeni. Nikdo z věřitelů nepostupuje způsobem „notorického stěžovatele“, jako právě Světlý zastupující věřitelku s pohledávkou 714 korun. Soud od něho má řadu podání s žádostí o odvolání konkursní správkyně s absurdním odůvodněním. Podle konkursního soudu ale žádné jeho podání nenaplilo důvody odvolání SKP. Stejně se vyjádřil i státní zástupce a rovněž věřitelský výbor, který reprezentuje přes 80 procent věřitelů.

Jiné pokusy o uvedení věřitelů v omyl a snahy dosáhnout například protiprávního odkupu či postoupení pohledávek se v průběhu konkursu objevily několikrát. Při jejich zjištění Huserová ihned podala podnět k trestnímu stíhání.

V souvislosti s rozeslanými dopisy na hlavičkovém papíře KEPS podala SKP dvě trestní oznámení a rovněž žalobu na ochranu osobnosti. Jejím výsledkem je nyní to, že se musí Světlý omluvit za svůj postup vůči SKP a za svá nepravdivá tvrzení. Kromě SKP soud nařídil omluvu i osloveným věřitelům. Kauza tím však dosud není uzavřena. Světlý totiž k soudem nařízené omluvě přistoupil tak, že zaslal nepodepsanou omluvu, což není dostatečným naplněním rozhodnutí soudu a SKP žádá o nápravu.

Vykonstruovaná obvinění SKP brzdí průběh jinak velmi rychlého konkursu informacemi o údajném porušování zákona s cílem odvolat SKP. Věřitelé Union banky s uznanými pohledávkami již po roce a půl od prohlášení konkursu dostali vyplaceno 20 procent svých pohledávek, což je v tuzemských podmínkách unikátní výsledek. Po skončení konkursu dostanou věřitelé ještě zhruba 14 procent svých pohledávek a celkový výnos konkursu tak dosáhne 34 procent. Běžný je přitom v ČR výnos mezi třemi až pěti procenty.