5.9.2005

Informace pro věřitele Union banky, a. s. „v likvidaci“

Vážení věřitelé,

usnesením Krajského soudu v Ostravě jsem byl 19. srpna 2005 ustaven správcem konkursní podstaty Union banky, a. s. „v likvidaci“. V konkursním řízení tedy došlo ke změně osoby správce konkursní podstaty, pro Vás jako věřitele výměna správce neznamená, že byste museli svoji již přihlášenou pohledávku opět přihlašovat. Složení věřitelského výboru, jehož členové mají 80 procent pohledávek, zůstává stejné.

Bezprostředním dopadem výměny správce ale bude zdržení konkursního řízení. Hned po svém jmenování jsem rozhodl o dočasném pozastavení plateb a rovněž o zastavení všech prodejů majetku do doby, než bude dokončena revize soupisu konkursní podstaty.

Důsledkem pozastavení prodejů je odmítnutí všech nabídek ve výběrovém řízení na prodej pohledávek za společnostmi Invesmart a Union Group, které jsou největšími dlužníky Union banky. Na tomto postupu jsem se shodl se členy věřitelského výboru. Důvodem je obava, aby případný neúspěšný uchazeč nebo i věřitel nezpochybnil celý proces zpeněžení pohledávek, který začal za bývalé správkyně konkursní podstaty.

Revizi soupisu konkursní podstaty chci dokončit do konce září a do tohoto data také založit revidovaný soupis do konkursního spisu. Následně rozhodnu v součinnosti s věřitelským výborem o zpeněžení pohledávek ze těmito největšími dlužníky a rovněž o ostatních prodejích majetku.

Při správě a zpeněžování konkursní podstaty budu sledovat dosažení maximálního výnosu pro věřitele. Dosavadní výnos z konkursu Union banky je v tuzemských podmínkách nadprůměrný. Mezi věřitele již bylo v rámci částečného rozvrhu rozděleno 20 procent uznaných pohledávek. Vplaceny tak byly tři miliardy a zhruba tři miliardy korun zůstávají na účtech k pozdější výplatě.

Mgr. Lukáš Raida,správce konkursní podstaty Union banka, a. s. „v likvidaci“