11.8.2005

Stanovisko předsedy věřitelského výboru k rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci

Neztotožňuji se jak s výrokem, tak s odůvodněním usnesení Vrchního soudu v Olomouci, na základě kterého byla SKP Michaela Huserová zproštěna funkce. Je jí kladeno za vinu údajné pochybení, které podle mého názoru nemělo a nemá žádný vliv na průběh konkursu. Naopak hodnotím práci správkyně Huserové jako příkladnou a vysoce precizní, o čemž svědčí hmatatelné výsledky, například realizovaný částečný rozvrh a po celou dobu její činnosti viditelná snaha o dosažení nejvyššího uspokojení věřitelů. S ohledem na tuto situaci mě toto rozhodnutí velmi překvapilo.

JUDr Richard Tománek,

předseda věřitelského výboru Union banka, a. s. „v likvidaci“