5.9.2005

Peníze věřitelů Union banky lákají

PRAHA (23. 8. 2005) – ODVOLANÁ SPRÁVKYNĚ KONKURSNÍ PODSTATY UNION BANKY MICHAELA HUSEROVÁ:

* Od rozhodnutí vrchního soudu o vašem odvolání z funkce konkursní správkyně Union banky se objevují informace o vážných pochybeních ve vedení konkursu. Co si o nich myslíte?

Byla jsem odvolána za údajné formální pochybení, s vedením konkursu to nemá nic společného. Postup konkursu přinesl věřitelům přes šest miliard korun, tři miliardy již byly věřitelům vyplaceny a suma přesahující tři miliardy korun je stále na účtech a možná někoho láká. Mohu se jen domýšlet, proč konkurs napadají takové subjekty jako G. E. N., v jehož dozorčí radě je podle dostupných informací v Americe žijící soudně stíhaný podnikatel Petr Lukeš.

* Námitek proti vám se ale objevilo více…

Vesměs dovedu odhadnout, co je za nimi. Zvláštní je určitě postup stěžovatele Romana Světlého, který stojí za mým odvoláním, zastupuje pohledávku ve výši 714 korun a sám je zapsán na seznamu konkursních správců. Napsal řadu podání na soud s žádostí o mé odvolání a oslovil věřitele s nepravdivými informacemi. Zažalovala jsem ho a soud mu nařídil omluvu, kterou sice zaslal, ale nepodepsal. Žádám proto nápravu. Podivně postupuje i firma Loft Servis, která po skončení výběrového řízení a zveřejnění vítězné ceny za prodej zbytkového portfolia pohledávek najednou posílá jakousi nabídku s daleko vyšší cenou a podává žalobu. Přitom řádného výběrového řízení se vůbec nezúčastnila.

* Vraťme se ještě k prodeji 24 nemovitostí, který právě společnost G. E. N. zpochybňuje. Z vašeho pohledu byl tedy výhodný pro věřitele?

Prodej přinesl navýšení ceny z původních 151 miliónů korun až na konečných 183 miliónů korun. U hodnocení nabídek vždy byl věřitelský výbor, který ostatně dvakrát nabízenou cenu odmítl a konečný prodej se uskutečnil až na základě usnesení soudu. Pro věřitele tak bylo dosaženo podstatného navýšení ceny. Rozhodně přitom nebyla dodatečně změněna výše ceny nabízená Aspanou, jak také G. E. N. uvádí. Je směšné tvrdit, že věřitelský výbor, který nabídky otevíral, přihlížel přepisování ceny. Aspana navíc nabídla konkursní správě ještě na více než rok symbolické nájemné jednu korunu měsíčně v budově centrály, což jsem využila.

* Je pravda, že peníze za prodej nemovitostí stále nejsou v konkursní podstatě?

Aspana zaplatila celou částku, ale kvůli žalobě společnosti G. E. N. nemohou být peníze na účtu Union banky ve prospěch věřitelů, protože není možné nemovitosti přepsat na katastrech To je pravý důvod, proč byly peníze složeny k notáři. Na postup firmy G. E. N. jsem reagovala žalobou na náhradu škody, protože peníze v notářské úschově mají nižší úročení, než by měly na účtech Union banky.

Zdroj: Právo