13.4.2006

Ostravský soud zamítl žalobu společnosti Loft Servis

Společnost Loft Servis neuspěla u Okresního soudu v Ostravě se svojí žalobou, podle které měl být zrušen prodej tzv. zbytkového balíku pohledávek Union banky z konce roku 2004. Soud žalobu zamítl jako nedůvodnou. Union banka prodala balík pohledávek na základě výsledků výběrového řízení, a to se souhlasem věřitelského výboru a konkursního soudu za 28,3 miliónu korun. Firma Loft Servis ale tvrdila, že nabídla jen za dvě pohledávky 40 miliónů korun.

"Skutečnost byla taková, že společnost Loft Servis napsala dopis, kde sice vyslovila zájem o odkup pohledávek, ale to se stalo až poté, kdy celý proces výběru nového majitele zbytkového portfolia pohledávek byl již uzavřen, a to včetně podpisu smlouvy. Takovou nabídku již nebylo možné akceptovat," uvedl Lukáš Raida, správce konkursní podstaty Union banky.

Dopis dokonce nebyl ani adresován Union bance, ale advokátní kanceláři a s faktickou chybou v identifikačním čísle. Konkursní správa se o jeho existenci dozvěděla až zprostředkovaně s několikadenním zpožděním, a to až po zaplacení kupní ceny a zakončení celého prodeje.

"Firma Loft Servis přitom měla možnost zúčastnit se přímo samotného výběrového řízení a pokud by splnila kvalifikační předpoklady, jistě by s nabídkou 40 miliónů korun uspěla, protože rozhodovala pouze výše nabízené úplaty," řekl konkursní správce.

O přístupu společnosti Loft Servis svědčí mimo jiné i to, že se k ústnímu jednání u ostravského soudu za žalující stranu nikdo nedostavil s tvrzením, že tomu brání ztížená dopravní situace kvůli nepřízni počasí. Soud tuto omluvu vyhodnotil jako nedůvodnou, jejímž cílem je protahování sporu.

Konkursní správce Raida vítá, že soud potvrdil, že Union banka postupovala v souladu se zákonem o konkursu a vyrovnání a v zájmu konkursních věřitelů. Pohledávky byly prodány za nejvyšší nabízenou cenu v řádném výběrovém řízení a s prodejem souhlasili jak členové věřitelského výboru, kteří sami nabídky vyhodnocovali, tak i dohlížející konkursní soud. Sjednaná kupní cena pak byla řádně a včas uhrazena.

Předmětné rozhodnutí soudu není dosud v právní moci.