17.7.2015

Ochranné známky

Správce konkurzní podstaty úpadce Union banka, a.s. „v likvidaci“ Mgr. Lukáš Raida tímto informuje o zájmu úplatně převést ochranné známky sepsané v konkurzní podstatě. Jedná se o 3 ochranné známky slovní grafické zapsané v rejstříku ochranných známek vedených Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 195448, 195449 a 195450 (možno vyhledat zde >>).

V případě zájmu o úplatný převod těchto ochranných známek Vám bližší informace sdělí kontaktní osoba v této věci Ing. Jiří Pala – adresa Ostrava – Moravská Ostrava, Hrabákova 1, tel.: 604 299 061 či e-mail: jiri.pala@union.cz. Správce konkurzní podstaty úpadce však zdůrazňuje, že toto sdělení není ani nabídkou ani veřejnou nabídkou na uzavření smlouvy ani výzvou k podávání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ani jinou obdobnou výzvou, jejímž přijetím zájemcem by byla uzavřena smlouva o úplatném převodu ochranných známek či jež by měla za následek právní závazek správce konkurzní podstaty zejména jednat se zájemcem o uzavření smlouvy o úplatném převodu ochranných známek či se zájemcem smlouvu o úplatném převodu ochranných známek uzavřít.