21.10.2014

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2014/01

Správce konkurzní podstaty úpadce Union banka, a.s. „v likvidaci“ Mgr. Lukáš Raida tímto informuje o vyhlášení výběrového řízení č. 2014/01 na prodej zbytkové majetkové hodnoty z konkurzní podstaty.

Předmětem tohoto výběrového řízení bude úplatné postoupení nejisté, sporné a/nebo obtížně vymahatelné pohledávky úpadce mimo dražbu dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění do 31.12.2007 ke dni 1.10.2014 v evidované výši jistiny 25,894.682,- Kč. Nabídky adresované k rukám správce konkurzní podstaty budou přijímány na adrese Ostrava – Moravská Ostrava, ul. Hrabákova 1, PSČ: 702 00 do 28.11.2014 do 12:00 hod., do kdy nejpozději mohou být doručeny. Bližší informace o podmínkách předmětného výběrového řízení včetně podmínek pro účast a podání nabídky Vám sdělí kontaktní osoba v této věci Ing. Jiří Pala, tel.: 604 299 061, e-mail: jiri.pala@union.cz.