26.4.2017

Výplata třetího částečného rozvrhu

Dne 29.3.2017 se konalo již 60. zasedání věřitelského výboru. Na toto jednání správce konkursní podstaty předložil mimo dalších podkladů i analýzu možnosti výplaty třetího částečného rozvrhu. Věřitelský výbor tento materiál projednal a vyslovil souhlas s výplatou třetího částečného rozvrhu všem oprávněným věřitelům ve výši 10% ze zjištěné výše pohledávek. Správce konkursní podstaty nyní zahájí přípravné a kontrolní práce a po jejich ukončení předloží Krajskému soudu v Ostravě návrh na výplatu třetího částečného rozvrhu. Za předpokladu, že rozvrhové usnesení soudu nebude napadeno žádným z věřitelů, lze očekávat realizaci třetího částečného rozvrhu ještě před koncem tohoto roku.