18.5.2022

Krajský soud v Ostravě povolil výplatu konečného rozvrhu

Správce konkursní podstaty informuje věřitele, že Krajský soud v Ostravě svým usnesením čj. 33 K 10/2003-13978 ze dne 24.3.2022 povolil výplatu konečného rozvrhu ve výši 3,384% ze zjištěné výše pohledávek. Toto usnesení již nabylo právní moci. Správce konkursní podstaty zahájí výplatu konečného rozvrhu dne 26.5.2022.
Výplata bude organizována tak, že částky od 1,- do 25.000,- Kč, což se týká převážné většiny věřitelů, budou vyplaceny poštovní poukázkou, kterou věřitelé obdrží do svých poštovních schránek a následně si částku vyzvednou na obchodním místě České pošty, s.p. Správce konkursní podstaty upozorňuje věřitele, že poštovní poukázka má splatnost 25 kalendářních dní, datum platnosti je na poukázce vytištěno. Vzhledem k tomu, že tato výplata je poslední, správce konkursní podstaty žádá věřitele, aby si částky, které jim náleží, vyzvedli. Tímto předejdou následnému uložení nevyzvednutých částek do soudní úschovy a nadbytečným úkonům z toho pro ně vyplývajícím.
Věřitelům, kterým byla v prosinci 2017 zaslána částka částečného rozvrhu bezhotovostně, bude částka konečného rozvrhu zaslána opět bezhotovostní platbou ve prospěch stejného účtu, který věřitel v minulosti sdělil. Pokud v období od výplaty v roce 2017 další věřitelé sdělili číslo svého bankovního účtu, bude jim částka konečného rozvrhu zaslána bezhotovostně bez ohledu na její výši.