23.9.2003

Dražba: 27 vozů za 7,8 miliónu

OSTRAVA (23. září 2003) – Dnes dopoledne proběhla v Ostravě-Porubě dobrovolná dražba movitých věcí Union banky. Jednalo se o část vozového parku banky, jehož prodej formou dražby zajistila společnost Ostravská aukční síň.

Banka nabídla ze svého majetku 32 vozů a jeden havarovaný automobil. Zájemci si mohli vozidla nejen dnes, ale i v průběhu předchozích 30 dnů, prohlédnout. Dražba se konala v těsné blízkosti vystavených automobilů.

Největší souboj se mezi účastníky dražby svedl o automobil Audi S6 4,2, jehož cena se postupně vyšplhala ze 700 tisíc na konečnou sumu 1,253 mil. Kč. Naopak nezájem byl o osm let starý Opel Astra a 4 starší Škody Felicie.

Do dražby se přihlásilo 28 zájemců, úspěšných bylo 11. Jeden z nich vydražil dohromady jedenáct vozidel. Celkově bylo vydraženo 27 vozidel za částku 7,858 mil. korun. Uvedená částka přesahuje o 1,213 mil. korun souhrnnou částku minimálních podání v dražbě. Vydražitelé (úspěšní účastníci dražby) musejí cenu dosaženou vydražením uhradit podle dražební vyhlášky. V případě ceny věci do 200 tisíc korun ihned, do 500 tisíc do 10 dnů a při částce přesahující půl milionu do 90 dní. Jak nám sdělil jednatel společnosti Ostravská aukční síň Ing. Břetislav Hodan, většina vydražitelů chce doplatit vydražené částky do konce tohoto týdne. V případě, že vydražitelé nezaplatí v uvedených lhůtách, půjde dotyčná věc pravděpodobně do opakované dražby nebo bude zpeněžena jiným způsobem. Také dnes nevydražená auta mohou být znovu dražena se sníženou cenou nebo prodána prostřednictvím autobazaru. „Zítra bude správkyně konkursní podstaty jednat jakým způsobem se bude v prodejích pokračovat,“ sdělil ředitel úseku správy majetku Union banky Ing. Jiří Geissler. Připustil možnost, že definitivní rozhodnutí učiní věřitelský výbor.