22.9.2003

O věřitelském výboru Union banky se bude hlasovat 7. října

OSTRAVA 22. září (ČTK) – Věřitelé zkrachovalé Union banky (UB) rozhodnou o složení věřitelského výboru na svém prvním setkání, které se uskuteční 7. října v jednací síni Krajského soudu v Ostravě. Výbor bude dohlížet na konkurzní správkyni a podílet se na prodeji téměř devítimiliardového majetku banky. UB zkrachovala na konci května, její věřitelé přihlásili do konkurzu 73 tisíc pohledávek za téměř 15 miliard korun. ČTK to dnes řekl místopředseda soudu Rostislav Krhut.

Největší část věřitelů tvoří drobní střadatelé, kteří po UB požadují navrácení peněz nad pojištěnou část vkladů. Jednací síň soudu bude věřitelům banky k dispozici v době od 10:00 do 11:00 a má kapacitu okolo 70 míst. "Z vyhlášky vyplývá, že věřitelé se neshromáždí v jednom čase, ale přijdou, můžou hlasovat a zase odejdou. Bude se to podobat jakýmsi volbám," uvedl Krhut. Pokud se na půdě soudu shromáždí více lidí, bude podle něj základní čas vyhrazený pro věřitele prodloužen tak, aby mohl hlasovat každý, kdo o to projeví zájem.

Krhut neočekává, že by se kvůli ustanovení věřitelského výboru sešel mimořádně velký počet věřitelů. "Vzhledem k tomu, že se hlasuje podle výše přihlášené pohledávky, očekávám, že většina věřitelů dospěje k názoru, že jejich účast je zbytečná," dodal. Věřitelský výbor UB bude mít tři až devět členů. Rozhodující slovo v něm bude mít Fond pojištění vkladů (FPV), který má za bankou pohledávku zhruba 12,5 miliardy korun.

Předvídat další členy výboru podle Krhuta nelze. Za FPV totiž následují dvě sporné pohledávky v řádech desítek milionů korun. Milionové pohledávky za Union bankou mají obce, firmy a státní instituce, tisíce vkladů patří drobným střadatelům. Konkurz UB, která měla zhruba 130 tisíc klientů, potrvá několik let a výtěžek z něj nepřesáhne patnáct procent dlužné částky. Výsledky hlasování věřitelů UB budou zveřejněny na úřední desce soudu a v obchodním věstníku. Podle Krhuta to může být týž den po sečtení hlasů, ale v případě, že budou nutná určitá ověřování hlasů, to může trvat také měsíc.

Zdroj: ČTK