19.9.2003

Odposlech v bance a falešné podpisy

OSTRAVA (19. září 2003) – V zasedací místnosti ústředí Union banky v Ostravě objevili pracovníci ochranné služby odposlouchávací zařízení. Stalo se tak při běžné prohlídce a uvedené zařízení bylo ještě funkční. „V jednací místnosti, kde probíhají především provozní porady, byl u okna pod parapetem nalezen běžně dostupný radiový vysílač v hodnotě několika stokorun,“ uvedl ředitel úseku centrální evidence Martin Uher, který má na starost rovněž bezpečnost. Jak dále sdělil, odposlech mohl být funkční maximálně pár dnů, protože se v bance provádí kontroly zaměřené mimo jiné právě na přítomnost „nepatřičných“ elektronických součástí.

Tým správkyně konkursní podstaty rovněž zaznamenal pokusy o podvod. „Například v souvislosti s pronájmem nebytových prostor, ve kterých jsou umístěny pobočky Union banky, se objevily dokumenty se spoustou pravopisných chyb, které měla podepsat inženýrka Michaela Huserová. Listiny i podpisy paní správkyně však byly zfalšovány,“ řekl mluvčí banky Robert Korselt s tím, že zřejmě nepůjde o ojedinělý případ.

Tyto skutečnosti byly neprodleně po jejich zjištění předány k dalšímu šetření kriminální policii. „Stejně tak jsme připraveni postupovat i v případě jakýchkoliv budoucích zjištění skutečností, které by nasvědčovaly spáchání trestného činu“, dodal k tomu Korselt.