18.9.2003

Aktuální výpisy k podnikatelským úvěrům

OSTRAVA (18. září 2003) – V závěru tohoto týdne rozešle Union banka všem korporátním úvěrovým klientům výpis z účtu. Výpisy k podnikatelským úvěrům jsou zasílány v rámci konkursu již podruhé a obsahují účetní stavy za období od 1. dubna do 31. srpna 2003. Opakované zaslání výpisů za období duben – červenec bylo vyvoláno potřebou zaúčtovat zápočty uskutečněné před prohlášením konkursu. Nově zasílané výpisy jsou aktualizované k 31. srpnu 2003.

Řešení zápočtů a jejich proúčtování byl velmi složitý proces. Z tohoto důvodu banka přistoupila k opakovanému tisku výpisů. V případě, že klient jako postupník přijal postoupenou pohledávku a banka tento postup akceptovala, je účetní transakce započtení promítnuta ve výpise mezi transakcemi za květen 2003. V případě, že klient žádný zápočet vůči UB nerealizoval, výpis by se měl shodovat ve všech položkách s výpisem k 31. červenci 2003.

Výpisy obsahují titulní stránku, kde je provedeno shrnutí zůstatku závazku vůči bance ke dni uvedeném na výpise. Prohlášením konkursu byly všechny závazky splatné. Banka eviduje ve svém bankovním informačním systému splatné závazky klientů na šesti účtech. Jistina do splatnosti má po sesplatnění vždy nulový zůstatek (sesplatnění ke dni prohlášení konkursu tj. 29. května 2003). Neuhrazená jistina je evidovaná na dvou účtech Jistina v prodlení I a II. Jistina v prodlení I je úročena sankční sazbou (většinou 10 % p. a.) a jistina v prodlení II je úročena řádnou sazbou (např. OS+2 % p. a. nebo 1MPribor + 2 % p. a.). Na účtu Úroky v prodlení jsou evidované úroky vypočtené z jistiny v prodlení a to řádnou sazbou. Tyto úroky jsou denně přičítané (kapitalizované). Neuhrazené úroky v prodlení jsou sankčně úročeny (většinou 31 % p. a.). Úroky z prodlení z jistiny jsou sankční úroky z neuhrazené jistiny (zůstatek účtu není již úročen), úroky z prodlení z úroků jsou úroky z neuhrazených úroků (zůstatek účtu není již úročen).

Zůstatek účtu jistina v prodlení II je (technická příčina systému) zkreslený na konci měsíce o jednodenní úrok v prodlení, který je transferován až následující den ráno. Zůstatek na účtu jistina v prodlení je správně o výše uvedený jednodenní úrok v prodlení nižší (hodnotu jednodenního úroku v prodlení je možno odečíst z debetních transakcí na účtech s popisem Úrok do 31AUG03, úrok je následující den přeúčtovaný na úroky v prodlení kreditní transakcí s názvem Transfer úroku xxxxxxxx, kde xxxxxxxx je číslo úvěrového účtu). Výpis je ukončen informací ** Konec výpisu**.