31.5.2003

Společné prohlášení správce konkurzní podstaty a likvidátora

V Ostravě dne 30. 5. 2003

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 5. 2003, sp. zn. 33 K 10/2003, byl prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti Union banka, a. s. "v likvidaci", se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, ul. 30. dubna čp. 635. Prohlášením konkursu přešlo na ustanoveného správce konkursní podstaty, Ing. Michaelu Huserovou, ve smyslu příslušných ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, právo nakládat s majetkem tvořícím konkursní podstatu úpadce. Prohlášením konkursu rovněž došlo na dobu trvání konkursu k přerušení procesu likvidace.

Dne 30. 5. 2003 v 9:00 došlo k setkání likvidátora úpadce, společnosti VALUE ADDED, s. r. o., s ustanovenou správkyní konkursní podstaty Ing. Michaelou Huserovou, při níž obě strany shodně konstatovaly svou vůli postupovat v souladu s platnou právní úpravou v součinnosti ke splnění cílů konkursního řízení, jimž je poměrné uspokojení konkursních věřitelů v co nejvyšším rozsahu jejich pohledávek.

Ing. Michaela Huserová
správce konkurzní podstaty
Union banka, a.s. "v likvidaci"

Ing. Petr Čermák
osoba jednající jménem likvidátora
Union banka, a.s. "v likvidaci"