30.5.2003

Oznámení o prohlášení konkursu

Usnesením KS v Ostravě ze dne 29. 5. 2003 č.j. 33 K 10/2003 byl prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti Union banka, a.s. "v likvidaci", se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, ul. 30. dubna č.p. 635, PSČ: 702 00, IČ: 41034261, přičemž správcem konkursní podstaty byla ustavena Ing. Michaela Huserová, bytem Ostrava, V. Vlasákové 944/14, PSČ 700 30.

Ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 328/91 Sb. o konkursu a vyrovnání (dále jen ZKV), přechází prohlášením konkursu na ustanoveného správce konkursní podstaty právo nakládat s majetkem úpadce, zanikají úpadcovy příkazy, plné moci a dosud nepřijaté návrhy na uzavření smlouvy. Ve smyslu ustanovení § 14a ZKV přechází prohlášením konkursu na ustaveného správce konkursní podstaty oprávnění vykonávat práva a plnit povinnosti, které podle zákona a jiných právních předpisů jinak přísluší úpadci, včetně výkonu práv a plnění povinností zaměstnavatele.

V Ostravě dne 29. 5. 2003

Ing. Michaela Huserová v. r.
správce konkursní podstaty