18.12.2003

Banka prodá své nemovitosti

OSTRAVA (18. prosince 2003) – Union banka připravuje prodej všech svých nemovitostí. Vlastníkem zůstane jen jediného domu v Ostravě, který je předmětem soudního sporu. Formou dražby budou prodány spoluvlastnické podíly u tří nemovitostí. Zbylé 24 nemovitosti, kde je Union banka jediným vlastníkem, budou prodány ve veřejné obchodní soutěži. „Těchto 24 domů i s pozemky se bude prodávat jako celek“ sdělil dnes mluvčí banky Robert Korselt. Věřitelský výbor o tom rozhodl včera na svém zasedání.

Věřitelský výbor Union banky schválil prodej nemovitostí z několika důvodů. Jednak zajištění provozu a údržby všech nemovitostí, které se nacházejí v různých lokalitách České republiky, představuje finanční i organizační zátěž pro konkursní podstatu. Což například znamená opakovaně uzavírat smlouvy nejen s nájemci, ale také s pracovníky údržby, zabezpečit ostrahu objektu, otop a úklid. Vzhledem k vzdálenostem mezi domy a sídlem banky je značně ztížená možnost kontroly, stejně jako není možné zajistit operativní reakci na vznik havarijních stavů (prasklá stoupačka, porucha na topení, havárie střechy), je zde tedy reálné nebezpečí značných škod a nákladů na jejich odstranění. Většina budov je střežena elektronickými systémy, které občas vykazují falešný poplach, jehož následky se obecně komplikovaně řeší. Dalším důvodem je cena nemovitostí. Podle expertních analýz jsou nyní ceny nemovitostí na maximu a s největší pravděpodobností nebudou stoupat ani po vstupu České republiky do Evropské unie. Naopak se očekává propad cen v horizontu čtyř let až o jednu třetinu. Svou roli také hraje zvýšení DPH od 1. května 2004. Tato změna nemá vliv na kupní cenu, ale znamená o 17 % vyšší odvod DPH a tím pádem nižší výnos v případě pozdějšího prodeje.