15.10.2003

Podivné transakce se směnkami

OSTRAVA (15. října 2003) – V souvislosti s úvěrovým případem společnosti Comsug zjistila správkyně konkursní podstaty Union banky podezřelé transakce se směnkami, které zajišťovaly pohledávky z úvěrových smluv. „Je zde řada okolností vzbuzujících zásadní pochybnosti o povaze směnečných transakcí,“ sdělila Michaela Huserová, která dále uvedla: „Jsem přesvědčena, že organizovaný postup zatím neznámých osob proti Union bance byl podvod.“

V roce 1996 poskytla Union banka společnosti Comsug úvěr, který zajišťovaly dvě biankosměnky. Z důvodu nesplácení poskytnutého úvěru byl na majetek společnosti Comsug v roce 1999 prohlášen konkurs a v roce 2000 Union banka postoupila svou pohledávku za společností Comsug společnosti Suisse-Invest a to včetně převodu obou směnek. Do směnečných vztahů následně vstoupilo několik dalších společností s cílem zbavit dlužníky Union banky jejich dluhů. Je ovšem více než pravděpodobné, že jde o simulované transakce a tím vážné poškození banky.

Správkyně konkursní podstaty Union banky Ing. Michaela Huserová podala proto oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin neznámým pachatelem.

Trestní oznámení bylo podáno minulý týden na ostravské expozituře útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování.