15.10.2003

Policie si žádá informace z Union banky

OSTRAVA (15. října 2003) – Od prohlášení konkursu na Union banku, tedy od 29. května tohoto roku, obdržela Union banka 148 výzev, žádostí a dožádání od různých orgánů činných v trestním řízení. „Většina těchto žádostí obsahuje řadu dalších dílčích úkolů, někdy i padesát,“ sdělil Martin Uher, který je hlavním garantem centralizace písemností v Union bance. Každou žádost o informace musejí pověření specialisté banky analyzovat, většinou předefinovat a konzultovat s odbornými útvary. Poté musí zjistit místo uložení konkrétní písemnosti, vyhledat ji a okopírovat. Ověřenou kopii poté přiřadí k dalším písemnostem podle požadavků policie či státního zastupitelství, zkontrolují úplnost a zašlou či předají orgánům, které si materiály vyžádaly.

„Snažíme se poskytovat součinnost v maximální možné míře. Vyřídili jsme 140 požadavků orgánů činných v trestním řízení, vytvořili jsme a předali několik tisíc kopií dokumentů,“ uvedla správkyně konkursní podstaty Union banky Michaela Huserová. Banka se snaží plnit oprávněné požadavky orgánů činných v trestním řízení co nejrychleji a předává každý týden policii či státnímu zastupitelství několik šanonů písemností.