10.12.2003

Zelená linka UB skončí

Zelená linka Union banky (UB) příští týden skončí. Pondělí 15. prosince je posledním dnem, kdy se klienti Union banky zdarma dovolají na zelenou linku Klientského centra 800 186 466. Od pondělí 5. ledna budou klientům podávány informace na telefonním čísle 596 108 222.

Hovory na toto číslo již klienti budou muset platit. Právo o tom informoval mluvčí banky Robert Korselt. Od 21. února letošního roku, kdy byly uzavřeny pobočky banky, se na lince uskutečnilo 50 tisíc hovorů, přičemž polovina z nich byla učiněna během 13 týdnů. Nejvíce klienti hovořili s operátory v prvních šesti týdnech po ukončení provozu na obchodních místech a dva týdny na přelomu měsíců června a července, kdy se rozesílaly formuláře, aby klienti mohli své pohledávky přihlásit u krajského soudu. Zelenou linku UB zprovoznila v dubnu 2001 a operátoři zde poskytovali informace o celé nabídce produktů a úrokových sazbách. Po uzavření pobočkové sítě zůstala linka jediným přímým komunikačním kanálem s bankou. "Nejdříve volali klienti, kteří se zajímali o vývoj svých vkladů. Následně pak linka sloužila především pro klienty-dlužníky, kterým zde byla sdělena aktuální částka dluhu," uvedl Korselt.

Zdroj: Právo