20.1.2004

Union banka chce Duckého směnky hnát do Štrasburku

Až před Evropský soud pro lidská práva se dostává případ takzvaných Duckého směnek, které měly být proplaceny Union bance (UB).

Správkyně konkursní podstaty UB Michaela Huserová podala na soud stížnost proti Slovenské republice, a to pro porušení práva na spravedlivé soudní řízení zaručené Deklarací o ochraně lidských práv a základních svobod. "Vyčerpali jsme všechny možnosti slovenského soudnictví, proto nám může pomoci jen Evropský soud pro lidská práva," řekl mluvčí banky Robert Korselt. Směnky Slovenského plynárenského podniku (SPP) vypsal jeho bývalý ředitel (později zavražděný) Ján Ducký pro společnost Sezooz Group Vsetín. Šéf Sezoozu Roman Zubík následně poskytl směnky Union bance jako záruku za úvěr. SPP je však poté odmítl v řádném termínu proplatit. Po několika soudních jednáních na Slovensku nakonec Nejvyšší soud Slovenské republiky na konci listopadu 2001 potvrdil, že Union banka má od SPP zinkasovat 350 miliónů korun plus sankční úroky a náklady na soudní řízení.

Právoplatnost směnek odmítla vláda SR
Na konci října 2002 pak Nejvyšší soud zamítl dovolání SPP. Ten se znovu odvolal, a přestože podle mluvčího Korselta odvolání nemělo odkladný účinek, směnky neproplatil. Nejvyšší soud Slovenské republiky pak vydal 19. června 2003 výrok, kterým vrátil projednávání sporných směnek opět na Krajský soud v Bratislavě. Stalo se tak po mimořádném dovolání Generální prokuratury SR a poté, co právoplatnost směnek odmítla slovenská vláda. "Generální prokurátor Slovenské republiky podal mimořádné dovolání proti právoplatným rozsudkům, přestože podle platné slovenské legislativy není mimořádné dovolání proti rozhodnutí o dovolání přípustné," zdůraznil Korselt. "Navíc v únoru 2003 došlo na základě pokynu podpředsedy Nejvyššího soudu SR (který k tomu nebyl oprávněn) ke změně rozvrhu práce Nejvyššího soudu a došlo tak ke změně složení senátu, který rozhodoval o mimořádném dovolání generálního prokurátora. A to i přes skutečnost, že soud již v této věci začal jednat. Podle právníků Union banky tak byla porušena Ústava Slovenské republiky, a proto Union banka podala ústavní stížnost. Ústavní soud Slovenské republiky ústavní stížnost odmítl pro nepřípustnost, přestože vůbec věc neposuzoval po obsahové stránce," uzavřel mluvčí.

Zdroj: Právo