28.6.2004

Ve druhém přezkumném jednání byla částečně popřena jediná pohledávka

OSTRAVA (28. června 2004) – Z celkového počtu 4895 pohledávek přihlášených do druhého přezkumného jednání konaného u Krajského soudu v Ostravě byla částečně popřena pouze jedna pohledávka. Ostatní byly uznány v plné výši.

Správkyní konkursní podstaty Union banky Michaelou Huserovou byla částečně popřena pohledávka Fondu pojištění vkladů (FPV), což bylo očekávané. Fond totiž svoji pohledávku přihlásil již loni v červu z opatrnosti ve větším objemu z toho důvodu, že nemohl vědět, jaké výše pohledávka dosáhne po roce. Pohledávky fondu se totiž v čase mění v závislosti například na reklamacích. Union banka proto pravidelně provádí opravy svých závazků.

Do dnešního druhého přezkumného jednání byla přihlášena částka 12,926 miliardy korun a uznaná částka dosáhla 12,837 miliardy korun. Rozdíl je dán již zmíněným částečným popřením pohledávky FPV. Právě Fond pojištění vkladů přihlásil pohledávku v nejvyšším objemu, a to 12,5 miliardy korun.

K jednání se dostavili tři věřitelé, ani jeden nevyužil možnost popřít pohledávku jiného věřitele. Podobně nepopřel žádnou pohledávku také likvidátor Union banky.

Poslední třetí přezkumné jednání je naplánováno na druhou polovinu října a bude do něj zařazeno na 2,5 tisíce pohledávek. Po jeho skončení tak bude přezkoumáno všech zhruba 75 tisíc pohledávek.