24.9.2004

Věřitelský výbor projednal záměr správkyně konkursní podstaty, aby Union banka začala vracet první peníze věřitelům

OSTRAVA (24. září 2004) – Union banka vyplatí v prosinci první část peněz, které získala správkyně konkursní podstaty Michaela Huserová pro věřitele zkrachovalé banky. Věřitelský výbor včera na svém jednání projednal záměr správkyně uhradit v prosinci 20 procent z hodnoty uznaných pohledávek zhruba 75 tisícům někdejších klientů bankovního domu.

Celkem se mezi věřitele v tomto tzv. částečném rozvrhu před koncem roku tak rozdělí asi 3 miliardy korun. Peníze jsou už na účtech Union banky a po nezbytných právních krocích, které správkyni ukládá zákon o konkursu a vyrovnání, budou moci být zasílány věřitelům.

Plnění částečného rozvrhu bude probíhat dvěma způsoby. Fyzickým osobám s výplatou do 50 tisíc korun banka peníze doručí poštovní poukázkou, větší věřitelé (osoby i firmy) dostanou peníze na účet. Částečné úhrady se týkají všech věřitelů, kteří si správně přihlásili oprávněnou pohledávku a kteří mají tuto pohledávku uznánu v přezkumném jednání u Krajského soudu v Ostravě. Přezkumná jednání, která slouží k posouzení oprávněnosti finančních nároků věřitelů, se zatím v případě Union banky uskutečnila dvě. Třetí nařídil Krajský soud v Ostravě na 18. října. Do úhrad 20procentní části dluhu tedy správkyně konkursní podstaty ke konci roku zahrne i ty pohledávky, které projdou tímto třetím, říjnovým kolem přezkumu. Příprava částečného rozvrhu potrvá zhruba do poloviny prosince a mimo jiné bude znamenat, že banka bude požadovat od svých věřitelů sdělení čísla účtu.

Union banka, a. s. „v likvidaci“, má na svých účtech a v notářské úschově nyní více než šest miliard korun. Správkyně konkursní podstaty je 16 měsíců od prohlášení konkursu (29. 5. 2003) získala aktivním, opakovaným vymáháním peněz od všech, kteří bance dlužili, prodejem majetku a nakonec také úspěšným prodejem pohledávek za těmi dlužníky, kteří jsou rizikoví a dlouhodobě odmítali hradit své závazky vůči bance.

Ještě na začátku léta měla Union banka na účtech asi pět miliard korun. Během letošních prázdnin ale úspěšně, s výnosem okolo 13 procent, prodala ve veřejných soutěžích dva balíky pohledávek k firmám a institucím v nominální hodnotě asi 3,3 miliardy korun. J&T Bance, která zaslala věřitelskému výboru nabídku na přímý odkup pohledávek, Union banka po externí odborné finanční analýze a po zhruba měsíčních jednáních prodala další balík, a to v nominální hodnotě zhruba 3,5 miliardy, jehož výnos přesáhl 16 procent. Drobné závazky malých dlužníků banka odprodala za více než 42 milionů korun taktéž ve veřejné obchodní soutěži. Zpeněžit se podařilo i problematické tzv. Duckého směnky, které banka po několika neúspěšných soudních sporech o jejich uznání a proplacení na Slovensku, zařadila do prodeje. Všechny prodané pohledávkové balíky jsou dnes už zaplaceny a běží proces postoupení dokumentace.

Díky rychlým prodejům a nekompromisnímu postupu při vymáhání může správkyně konkursní podstaty využít možnosti částečného rozvrhu, kterou dává zákon, aby alespoň část peněz získali věřitelé co nejrychleji. I po částečném rozvrhu bude ale správkyně vymáhat další peníze a prodávat další majetek (například zbývající umělecké předměty z bankovních sbírek). Po ukončení konkursu tedy věřitelé dostanou ještě další peníze. Celkem by se lidem mělo vrátit přibližně asi 34 procent z částky, která jim „zůstala v konkursu“.

Konkurs Union banky je s počtem 75 tisíc věřitelů zatím největším bankovním konkursem v tuzemsku a s výnosem okolo 35 procent bude také jedním z nejúspěšnějších.