11.10.2004

Správkyně konkursní podstaty Union banky podala žalobu na ochranu osobnosti a další trestní oznámení

OSTRAVA (11. října 2004) – Trestní oznámení na Romana Světlého podala správkyně konkursní podstaty Union banky Michaela Huserová.

Je to přímá reakce na dopis podepsaný Světlým, který byl na hlavičkovém papíře „Komory ekonomických a právních specialistů“ (KEPS) zaslán některým věřitelům Union banky a který obsahuje nepravdivé a zavádějící informace o průběhu konkursu a podle právního názoru uvádí věřitele v omyl. Podstatou problému je Světlého tvrzení, že bude vymáhat na správkyni Union banky nad rámec výnosu konkursu náhradu imaginární stomiliónové škody, která měla údajně vzniknout nekompetentním vedením konkursu. Tuto stomiliónovou náhradu chce po odečtení 30procentní provize rozdělit mezi věřitele banky s tím, že má vzniknout jakýsi exkluzivní klub takovýchto věřitelů, neboť kapacita je omezená. Takové sliby a konstatování samy o sobě zakládají podezření, že jde o nedovolené podnikání.

Je to již podruhé, kdy se Roman Světlý obrací na věřitele Union banky s dopisem na hlavičkovém papíře KEPS, ale tato komora přitom žádného věřitele Union banky nezastupuje. Právo zastupovat jednoho z věřitelů s pohledávkou 713 korun má pouze autor dopisu, který se tak neoprávněně a opakovaně zaštiťuje právě touto institucí. Správkyně konkursní podstaty se kromě podání trestního oznámení brání proti postupu KEPS a Romana Světlého rovněž podáním žaloby na ochranu osobnosti.

V posledním dopise Světlý například nepravdivě informuje, že i díky aktivitám KEPS se podařilo zabránit prodeji nemovitostí Union banky za nízkou cenu. Pravda byla taková, že nemovitosti byly ve skutečnosti prodány teprve po dvojím navýšení ceny, kterého dosáhla správkyně konkursní podstaty a věřitelský výbor díky aktivnímu vyjednávání s kupci. Původní nabídky byly díky tomuto přístupu podstatně navýšeny. V celém procesu prodeje souboru nemovitostí KEPS oficiálně nijak nevystupovala a nijak do něho nezasáhla.

Dále Světlý nabádá věřitele, aby se připojili ke KEPS a v rámci trestního a občanskoprávního řízení požadovali po správkyni konkursní podstaty a věřitelském výboru náhradu údajné stomiliónové škody.

Postup Světlého se nelíbí ani předsedovi věřitelského výboru Union banky Richardu Tománkovi, který podle svých slov osobně dospěl k závěru, že tímto dopisem jsou věřitelům poskytovány zavádějící informace o průběhu konkursního řízení, a to ze zištných důvodů. „Navíc lze tento přípis charakterizovat jako hrubě urážlivý ve vztahu k soudu, správkyni konkursní podstaty a jednotlivým členům věřitelského výboru a v rozporu se zákonem znevažující odpovědnou práci těchto osob. Z tohoto důvodu je třeba učinit právní kroky, které by rozhodně měly na takové jednání reagovat,“ poznamenal Tománek. Ve věřitelském výboru zastupuje Fond pojištění vkladů, který klientům zkrachovalé banky po prohlášení konkurzu podle zákona proplatil část jejich peněz. Fond je tak nyní s pohledávkou okolo 12,5 miliard korun největším věřitelem Union banky a pohledávky věřitelského výboru reprezentují více než 80 procent všech pohledávek. Rovněž odborná způsobilost členů věřitelského výboru je daná tím, že jsou všichni advokáti. Tato fakta ovšem nebrání autorovi dopisu ve tvrzení, že konkurz je manipulován členy věřitelského výboru, soudcem a správkyní konkurzní podstaty a věřitelský výbor není dostatečně reprezentativní a odborně způsobilý.

Samotné správkyni konkursní podstaty Huserové žádná stížnost na vedení konkursu od Světlého ani od Komory ekonomických a právních specialistů adresována nebyla a o obou odeslaných dopisech se dozvěděla pouze zprostředkovaně. Již v případě prvního dopisu podepsaného Světlým podala Huserová trestní oznámení, protože rovněž tento dopis obsahoval nepravdivé a zavádějící informace o průběhu konkursu a vyvolal několik negativních reakcí u věřitelů. Někteří z nich se dokonce jen na základě zmíněného dopisu, bez znalosti dalších podrobností a snahy ověřit si jeho obsah, připojili k žádosti KEPS na odvolání správkyně. Krajský soud v Ostravě potvrdil Huserovou ve funkci správkyně konkursní podstaty Union banky s tím, že dopisy, které od komory obdržel, obsahovaly nepravdivá tvrzení. Rovněž členové věřitelského výboru se k dopisu vyslovili jednoznačně a odvolání správkyně odmítli a stejně se vyjádřil i státní zástupce.

Stanovisko Union banky z června 2004 k dopisům zaslaným věřitelům na hlavičkovém papíře KEPS naleznete ZDE.