13.10.2004

Oznámení o postoupení pohledávek z úvěrů fyzických osob a z debetních zůstatků na účtech

Ing. Michaela Huserová, správce konkursní podstaty Union banka, a.s. „v likvidaci“, IČ 41 03 42 61, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 30. dubna čp. 635, PSČ 702 00oznamuje,

že tzv. retailové pohledávky Union banky, a.s. "v likvidaci" byly postoupeny ve veřejné obchodní soutěži VOS 2004/04, kdy bylo nabízeno 2215 pohledávek z úvěrů za fyzickými osobami a 8064 z debetních zůstatků, společnosti ASSET PORTFOLIO SERVICING s.r.o.
K podepsání smlouvy o postoupení jednotlivých pohledávek došlo dne 12. srpna 2004.

Důležitou fází postoupení pohledávek je předání dokladů o pohledávkách, což znamená předání originálů smluvní a zajišťovací dokumentace a kopií ostatní důležité dokumentace vztahující se k příslušné pohledávce. Toto předávání bude probíhat vzhledem ke značné náročnosti na čas a přesnost postupně až do konce listopadu roku 2004.

V souladu se smlouvou o postoupení příslušných pohledávek i obecnými zákonnými ustanoveními zasílá postupník, tj. společnost Asset Portfolio Servicing s.r.o., postupně všem dlužníkům oznámení o postoupení pohledávky a to nejpozději do 60 dnů od převzetí dokumentace dané pohledávky.

Z důvodu větší informovanosti ohledně výše zmíněných pohledávek byla zřízena nová informační telefonní linka, emailové a faxové spojení:
tel.: 225 113 502 – 505
fax: 225 113 515
e-mail: union@aps-cz.cz
adresa: Asset Portfolio Servicing, s.r.o., PO BOX 393, 111 21 Praha 1