18.10.2004

Po třetím přezkumném jednání může přijít návrh na částečný rozvrh

OSTRAVA (18. října 2004) – Po třetím přezkumném jednání, které se dnes konalo u Krajského soudu v Ostravě, je správkyně konkursní podstaty Union banky Michaela Huserová opět o krok blíž k realizaci částečného rozvrhu, který sestavuje.

Na jeho základě dostanou věřitelé vyplaceno 20 procent svých uznaných pohledávek, a to ještě do konce letošního roku.

Konkursní správkyně pro třetí přezkumné jednání posoudila celkem 2713 přihlášených pohledávek s přihlášenou částkou přes 4,3 miliardy korun. V třetím přezkumu se objevily i problémové přihlášky, které správkyně konkursní podstaty popřela jak z hlediska pravosti, tak i výše a dále popřela pořadí či oddělené uspokojení. Celkově Huserová uznala ve třetím přezkumném jednání částku 540,3 miliónu korun. Z toho uznala v plné výši 1621 přihlášených pohledávek v objemu 377,7 miliónu korun a zbývajících 1092 přihlášených pohledávek bylo uznáno částečně či popřeno.

Svého práva popřít pohledávku jinému věřiteli využil dnes u Krajského soudu v Ostravě pouze jediný věřitel, a to u pohledávky ve výši 910 tisíc korun.

V prvním přezkumném jednání bylo přezkoumáno 67 323 pohledávek v objemu 1,763 miliardy korun. Jiným věřitelem byla popřena jedna pohledávka ve výši 7,76 miliónu korun. Uznaná suma tak dosáhla 1,755 miliardy korun. Ve druhém přezkumném jednání bylo přezkoumáno 4895 pohledávek v částce 12,926 miliardy korun. Uznaná částka dosáhla 12,837 miliardy korun. Rozdíl byl dán částečným popřením pohledávky Fondu pojištění vkladů.