29.10.2004

Věřitelský výbor a soud vyslovily souhlas s částečným rozvrhem

OSTRAVA (29. října 2004) – Věřitelský výbor zkrachovalé Union banky souhlasil s výplatou části uznaných pohledávek věřitelů na základě tzv. částečného rozvrhu. Následně své souhlasné stanovisko vyjádřil i Krajský soud v Ostravě. Union banka tak může začátkem prosince vyplatit první část peněz, které získala správkyně konkursní podstaty Michaela Huserová aktivním a rychlým vedením konkursu. Zhruba 75 tisíc věřitelů se může těšit na 20 procent z hodnoty uznaných pohledávek.

Celkem bude v rámci částečného rozvrhu rozděleno mezi věřitele přes tři miliardy korun. Union banka má na svých účtech výtěžek zpeněžení majetku konkursní podstaty v celkové výši 5,9 miliardy korun. K tomu je třeba připočítat dalších 183 miliónů korun za prodej souboru nemovitostí, které jsou stále v notářské úschově. Hotovost pro částečný rozvrh je tedy dostatečná.

Huserová bude věřitelům vyplácet 20 procent z pohledávek, které byly uznány na třech přezkumných jednáních, kterými prošlo 74 946 pohledávek v celkovém objemu 19,003 miliardy korun. Správkyně konkursní podstaty uznala pohledávky ve výši 15,141 miliardy korun a částečně nebo zcela popřela pohledávky v objemu 3,854 miliardy korun. Finanční prostředky, které po částečném rozvrhu zůstanou na účtech Union banky, tedy téměř 3 miliardy, budou s dostatečnou rezervou postačovat i na případnou výplatu 20 procent z pohledávek, které byly popřeny.

Peníze může Union banka věřitelům vplácet až po 30 dnech (lhůta pro nabytí právní moci) od soudem vydaného usnesení o částečném rozvrhu. Proto se s výplatou počítá začátkem prosince. Samotný rozvrh bude organizován tak, že částky od 50 haléřů do 20 korun budou vypláceny v hotovosti na pokladně přímo v sídle Union banky v Ostravě, částky nad 20 korun do 50 tisíc korun poštovní poukázkou a částky nad 50 tisíc korun bezhotovostním převodem na jím určený korunový účet věřitele u tuzemské banky. Cizinci s trvalým pobytem v zahraničí bez přechodného pobytu v ČR budou vypláceni poukázkou nebo bezhotovostním převodem na jimi určený účet u zahraniční banky, případně na jimi sdělený účet v tuzemské bance.

Konkursní správkyně upozorňuje věřitele, že budou osloveni dopisem, kde bude oznámení o částečném rozvrhu, ale také žádost o sdělení čísla účtu a žádá je, aby s poskytnutím čísla účtu zbytečně neotáleli.